Najava razpisa P2 2013 – Subvencije za zagon podjetij

Avtor — 20.12.2012
Slovenski podjetniški sklad bo v letu 2013 ponovno objavil javni razpis P2 za prejem subvencij za zagon podjetij. Nepovratna sredstva so namenjena spodbujanju ustanovitve in zagona inovativno naravnanih podjetij s potencialom hitre rasti in razvoja.
Najava razpisa P2 2013 – Subvencije za zagon podjetij

Najava razpisa P2 2013 – Subvencije za zagon podjetij (Vir slike: sxc.hu)

Z razpisom P2 želi Sklad spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Pričakovan rezultat razpisa je ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti komercializacije proizvodov, storitev in razvoja.

Cilj razpisa je podpirati skupino perspektivnih podjetij, ki se nahajajo v najbolj občutljivi razvojni fazi. Brez pravih finančnih sredstev je lahko njihov velik razvojni potencial hitro izgubljen. Še posebej je razpis namenjen podjetjem, za katere je značilna visoka vsebnost znanja, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši.

Objavljen je tudi razpis P7!

Subvencije omogočajo mladim inovativnim podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta in s tem izboljšanje finančnega položaja. Hkrati pa podjetja v tej fazi potrebujejo tudi svetovanje in podporo pri vzpostavitvi prvih poslovnih procesov in pri prodoru na zastavljena tržišča. Z namenom oblikovanja uspešno delujočih podjetij na vseh področjih, se bodo izbrana podjetja v letu 2013 morala vključiti v enega izmed organiziranih programov mreženja in mentoriranja.

Pogoji – Ciljna skupina A

  • Podjetje mora biti ustanovljeno v času od 1.1.2012 do 28.2.2013.
  • Podjetje mora biti najkasneje ob oddaji vloge član SIO (tehnološki parki, univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji).
  • Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas, najkasneje ob podpisu pogodbe s SPS.
  • Podjetje bo moralo prejeti minimalno 25 točk na podlagi dveh vstopnih meril in sicer:
    1. Uvrstitev na tekmovanju Start:up Slovenija (max. možnih 25 točk) in
    2. Višina osnovnega kapitala v podjetju (max. možnih 25 točk).

V primeru, da podjetje iz zgoraj omenjenih meril ne prejme vsaj 25 točk, se vloga zavrne. V nasprotnem primeru pa se ocenjevanje nadaljuje z ostalimi merili, kot so: inovativnost, faza oz. stopnja izdelka v podjetju, tržna naravnanost in potencialni trgi, reference/izkušnje zaposlenih lastnikov v podjetju, jasno opredeljeni cilji podjetja s terminskim planom, realnost kazalnikov in finančna skladnost poslovnega načrta, uspešnost zagona podjetja glede na vložena in razpoložljiva finančna sredstva + razvojni tim, osebni razgovori in intervjuji.

Pogoji – Ciljna skupina B

  • Pozitivna poslovna ocena, ki jo izdela SPS na podlagi poslovnega poročila podjetja, poročila SIO in poročila mentorja o izpolnjevanju ciljev poslovnega načrta.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!


Oznake: ,