Na kaj paziti pri najemanju prostora

Avtor — 27.02.2012
Najemna pogodba glede poslovnega prostora je urejena v Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) in v Obligacijskem zakoniku (OZ). Razmerje med ZPSPP in OZ je podrejeno splošnemu pravilu o razmerju med posebnimi in splošnimi zakoni (lex specialis derogat legi generali) .
Na kaj paziti pri najemanju prostora

Najemanje poslovnega prostora in predmet pogodbe (Vir slike: sxc.hu)

Primarno pride torej za najemno pogodbo glede poslovnega prostora v poštev ZPSPP (ZPSPP, 10. – 32. člen), glede vprašanj, ki jih ta ne ureja, pa OZ (OZ, 587. – 618. člen).

Vendar pa v tej zvezi velja, da se določila ZPSPP, ki se nanašajo na najemno pogodbo glede poslovnega prostora, ne uporabljajo, če se poslovni prostor odda v najem za začasno uporabo, na primer za posamezen kongres, predavanja in podobno.

Predmet najemne pogodbe glede poslovnega prostora je eden ali več prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in imajo poseben vhod.

Prostori kot so garaža v lasti občanov, ki je namenjena največ za dva osebna avtomobila ter stavbe oziroma prostori v lasti občanov, ki so namenjeni za opravljanje kmetijskih dejavnosti (na primer hlev, kozolec, klet in podobno), niso poslovni prostor.

ZPSPP določa, da mora biti najemna pogodba sklenjena v pisni obliki, sicer ni veljavna. ZPSPP določa tudi, da morata najemodajalec in najemnik občinskemu upravnemu organu, ki je pristojen za stanovanjske zadeve, zaradi evidence v 30 dneh po sklenitvi pogodbe predložiti pisno najemno pogodbo glede poslovnega prostora. Poleg tega morajo biti izpolnjene (ostale) splošne predpostavke za sklenitev pogodbe, določene v OZ. Če v konkretnem primeru niso izpolnjene vse potrebne predpostavke, je pogodba, glede na sankcijo, ki jo določa zakon in njeno razlago, lahko nična ali izpodbojna.

Vzorec najemne pogodbe (poslovni prostor) in vse o najemu najdete tukaj.

Vir: Verlag Dashőfer


Oznake: , , , , , ,