Najvišjo bonitetno oceno ima Banka Koper

Avtor — 27.09.2012
Mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings je pred kratkim izdala celovito poročilo o bonitetni oceni Banke Koper, članici mednarodne bančne skupine Intesa Sanpaolo. Rezultati so pokazali, da ima Banka Koper najvišjo oceno med vsemi slovenskimi bankami!
Najvišjo bonitetno oceno ima Banka Koper

Najvišjo bonitetno oceno ima Banka Koper (Vir slike: sxc.hu)

Iz poročila, katerega je izdala Mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratigns London, je razvidno, da je Banka Koper ohranila dolgoročno oceno bonitete BBB+, kratkoročno oceno bonitete F2 ter oceno bonitete glede na zunanjo podporo 2. Agencija je nekoliko znižala le oceno vitalnosti banke iz bb+ na bb, ki je, zaradi stabilnih finančnih virov in ustrezne kapitalizacije, najvišja med ocenjenimi slovenskimi bankami.

Dolgoročna bonitetna ocena Banke Koper BBB+ ostaja najvišja med ocenjenimi slovenskimi bankami, in sicer zaradi ustreznih rezultatov poslovanja, primerne kapitalske osnove in pozitivnih učinkov, ki jih je banka pridobila z večinskim delničarjem Intesa Sanpaolo. Kratkoročna ocena bonitete F2 kaže predvsem na dobro kreditno sposobnost oz. dobro sposobnost za pravočasno poplačilo finančnih obveznosti. Ocena bonitete glede na zunanjo podporo potrjuje, da ima Banka Koper močno poslovno zaledje mednarodne bančne skupine, katere članica je.

Banka Koper je v letu 2012 še naprej zelo aktivna na področju pridobivanja mednarodnih virov financiranja s strani nadnacionalnih institucij, kot so EIB Luksemburg, in domačih virov financiranja preko Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banke), ter na področju zbiranja domačih vlog in kreditiranja, vključno s stanovanjskimi krediti. Še naprej financira podjetja, ki imajo ustrezne razvojne projekte. Trdni premoženjski temelji, kot so visoka kapitalska ustreznost ter razpoložljivost virov financiranja ji omogočajo obravnavo celotnega povpraševanja po kreditih, bodisi da gre za zagon novih aktivnosti ali pa za prestrukturiranje kreditnih postopkov. Poleg tega se banka posveča razvoju novih produktov in storitev, usmerjenih v uporabniku varno in prijazno poslovanje.

Vir: Banka Koper


Oznake: , , ,