Nameravate ustanoviti s.p.? Postopek je zelo enostaven.

Ste odločeni, da je za uresničitev vaše ideje najboljša izbira s.p. - samostojni podjetnik? V zadnjih nekaj letih je registracija s.p. postala razmeroma zelo enostavna. Vse kar morate storiti je, da obiščete e-VEM točko ali pa eno izmed VEM točk.
Nameravate ustanoviti s.p.? Postopek je zelo enostaven.

Registracija s.p. je zelo enostavna (Vir slike: sxc.hu)

Registracija podjetja je hitra in povsem enostavna: v primeru s.p. ali enostavne d.o.o. jo lahko opravimo kar na e-VEM točki ali pa na kateri izmed fizičnih VEM točk. Novopečenemu podjetniku prav tako ni potrebno skrbeti za stroške, ki nastanejo pri tem, saj so postopki zanj brezplačni.

Samostojni podjetnik postanete v treh korakih. Najprej se morate prijaviti v poslovni register – AJPES. To storite tako, da predložite podatke o predlaganem datumu vpisa s.p., firmo, skrajšano firmo, sedež s.p., podatke o podjetniku in dejavnost podjetnika po Standardni klasifikaciji dejavnosti. 

Sledi prijava na DURS, kar morate storiti v osmih dneh po vpisu v poslovni register. To pomeni, da morate davčnemu uradu sporočiti naslednje podatke: davčno številko, osebno ime, firmo in skrajšano firmo, osebo, ki vodi poslovne knjige, podatke o poslovnih enotah doma in v tujini, podatke o številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov, morebitne številke poslovnih računov v tujini in podatke o morebitnih kapitalskih naložbah doma in v tujini, povezane osebe. Pomembno je, da prijavi priložite dokazila, ki dokazujejo resničnost navedb. 

Zadnji korak je prijava na ZZZS. To opravite v osmih dneh od spremembe zavarovalne podlage, in sicer z oddajo M-obrazca o prijavi podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in podatkov o sklenitvi delovnega razmerja.

Oznake: , , ,