Napredni poslovni pristopi 2011

Poslanstvo konference Napredni poslovni pristopi s sloganom »Vedno korak pred ostalimi!« je prikazati najbolj napredne poslovne pristope in poslovne rešitve kot odgovore na današnje in prihodnje poslovne potrebe organizacij za izboljšanje uspešnosti, učinkovitosti in konkurenčnosti.
Napredni poslovni pristopi 2011

Napredni poslovni pristopi 2011.

Osrednja tema konference »Napredni poslovni pristopi 2011« je spodbujanje konkurenčnosti organizacij.

Zaradi hitrih sprememb v svetu, ki so posledica globalizacije poslovnih procesov, vedno večje povezanosti in odvisnosti med organizacijami, hitrega razvoja revolucionarnih tehnologij in mobilnih komunikacij ter drugih neprestanih radikalnih inovacij, se poslovodstva organizacij soočajo z vse močnejšo konkurenco.

V takšnih razmerah ni več dovolj, da organizacije oblikujejo prave strategije ali iščejo svoj skriti zaliv v sinjem oceanu. Vse pomembneje postaja to, kako se v svojem celotnem poslovanju vedno znova ter vse hitreje odzivajo na nove spremembe poslovnega okolja in kako se v očeh kupcev razlikujejo od konkurentov. Poslovodstva organizacij in zaposleni zato potrebujejo nova orodja in pristope.

Za vsakega managerja bo zato vedno bolj pomembno vprašanje: »Ali je moja organizacija bolj kot njeni konkurenti pripravljena na hitro prilagajanje vse hitrejšim spremembam v vse bolj kompleksnem zunanjem okolju?«  Zares uspešni managerji se pri tem ne bodo zadovoljili z enkratnim odgovorom, temveč bodo v svoji organizaciji vzpostavili mehanizme soustvarjanja sprememb poslovnega okolja in zagotavljanja trajne konkurenčne prednosti, s čimer jo bodo preoblikovali v visoko konkurenčno organizacijo.

Področja, ki jih morajo poslovodstvo, managerji, projektni vodje, poslovni analitiki, kadrovske službe, službe za zagotavljanje kakovosti, CIO-ji in drugi zaposleni nameniti posebno pozornost, so: inovativni poslovni modeli, fleksibilne organizacijske zmogljivosti, kreativne rešitve za stranke, kultura zmagovitih sinergij.

Organizacije so na podlagi vplivov iz okolja prisiljene na teh in drugih s konkurenčnostjo povezanimi področji neprestano in organizirano iskati nove, napredne, drugačne in edinstvene načine poslovanja, ki jim bodo omogočili razpoznavno konkurenčnost pri njihovih sedanjih in bodočih kupcih.

Napredni poslovni pristopi 2011 prinašajo usmeritve in odgovore na te izzive.

Vir: Poslovni-pristopi.si.