Naprodaj so poslovni prostori v Ljubljani

Avtor — 17.11.2014
Ob ustanovitvi podjetja marsikateri podjetnik še nima razrešenega vprašanja glede poslovnih prostorov, v katerih bi lahko s svojo ekipo opravljal dejavnost. Ena izmed opcij je tudi nakup. V nadaljevanju boste našli nekaj ponudb za nakup poslovnih prostorov.
Naprodaj so poslovni prostori v Ljubljani

Naprodaj so poslovni prostori v Ljubljani

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine. Javna dražba se bo vršila 25. novembra 2014 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, »Rdeča dvorana«, s pričetkom ob 11. uri.

Naprodaj so naslednji poslovni prostori:

Naslov nepremičnine: Lepi pot 6 v Ljubljani

Predmet prodaje so poslovni prostori v pritličju stavbe, na naslovu: Lepi pot 6 v Ljubljani, v skupni izmeri 339,00 m2. Od 21-ih poslovnih prostorov so zasedeni 4-je poslovni prostori z najemnikom, ki imajo z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Oprema, ki se nahaja v najetih poslovnih prostorih je last najemnika in ni predmet te prodaje. Izklicna cena znaša 221.000 evrov. 

Naslov nepremičnine: Ulica bratov Učakar 54 v Ljubljani

Predmet javne dražbe je poslovni prostor v pritličju stavbe na naslovu: Ulica bratov Učakar 54 v Ljubljani, v izmeri 61,94 m2. Izklicna cena znaša 70.000 evrov.

Naslov nepremičnine: Rimska 8 v Ljubljani

Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v visokem pritličju objekta, v skupni izmeri 147,80 m2 v stavbi na naslovu: Rimska 8 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 195.500 evrov. 

Naslov nepremičnine: Rimska 8 v Ljubljani

Predmet javne dražbe je poslovni prostor v visokem pritličju objekta, v skupni izmeri 127,10 m2 v stavbi na naslovu: Rimska 8 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 190.000 evrov. 

Naslov nepremičnine: Nove Fužine 45 v Ljubljani

Predmet prodaje je poslovni prostor z oznako 13, v etaži 1, Nove Fužine 45 v Ljubljani, v skupni izmeri 22,15 m2. Izklicna cena znaša 28.000 evrov.

Naslov nepremičnine: Rožičeva 1a v Ljubljani

Iščete poslovni prostor v Ljubljani? Razmislite o najemu coworkinga.

Predmet prodaje je poslovni prostor v kleti stavbe na naslovu: Rožičeva 1a v Ljubljani, v izmeri 40,88 m2. Izklicna cena znaša 35.000 evrov. 

Naslov nepremičnine: Koseskega 1a v Ljubljani

Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, na naslovu: Koseskega 1a v Ljubljani, v pritličju, v izmeri 32,84 m2. Izklicna cena znaša 37.000 evrov. 

Vir: Ljubljana.si


Oznake: , , ,