Nasveti za uspešno pridobivanje finančnih sredstev na javnih razpisih

Mnogo podjetnikov si za svoje delovanje želi pridobiti tudi finančne vire, ki jih za podporo podjetništvu oblikuje in razdeljuje država. Da boste pri črpanju teh sredstev čim bolj uspešni, vam predstavljamo osnovne strateške in operativne napotke za načrtovanje in prijavljanje na razpise, prav tako pa vas seznanjamo tudi s področjem pridobivanja evropskih finančnih sredstev.
Nasveti za uspešno pridobivanje finančnih sredstev na javnih razpisih

Pridobivanje finančnih sredstev (slika: responsible-investor.com)

Z upoštevanjem nasvetov si lahko zagotovite permanentno in načrtno pridobivanje finančnih virov iz javnih sredstev.

Strateški napotki
1. Sodelovanje na razpisih načrtujte vnaprej: tako boste lažje umeščali svoje investicijske in razvojne cikle s predvidenimi ukrepi in instrumenti države za sofinanciranje.
2. Spoznajte sistem črpanja javnih sredstev: razlike med javnim razpisi in javnimi pozivi, med razvojno-raziskovalnimi in investicijskimi projekti, med decentraliziranimi, centraliziranimi in nacionalnimi javnimi sredstvi.
3. Spoznajte ključne strateške razvojne dokumente in politike na nacionalni in evropski ravni: tako ugotovite, ali  vaše načrtovane poslovne aktivnosti oziroma različne oblike projektov prispevajo k ciljem, opredeljenim v dokumentih
4. Izberite potencialne financerje oziroma programe.
5. Stalno spremljajte javne razpise na spletnih straneh potencialnih financerjev: slednje vam omogoča predvideti, kakšni bodo prihodnji razpisi in kakšne vrste projektov imajo večjo možnost uspeha. 

Osnovni napotki za pripravo prijave na razpis
1.
Skrbno preberite celoten razpis: pravila za prijavo, zastavljeni cilji, pogodba in pogodbene obveznosti v primeru dodelitve financ.
2. Ocenite, ali vaš projekt ustreza predmetu razpisa, torej ali je načrtovani projekt vsebinsko ustrezen.
3. Preverite, ali izpolnjujete formalne pogoje, ki se večinoma nanašajo na obliko organiziranosti.
4. Preverite svojo finančno sposobnost: vaše podjetje mora biti sposobno izvesti projekt in se ne sme zanašati le na podporo javnih sredstev.
5. Ocenite možnost uspeha na razpisu: skrbno preglejte in proučite ocenjevalni list in se sami ocenite.
6. Pričnite pripravljati in pisati prijavo takoj oziroma pravočasno, saj so prijave kompleksne in tekstovno obsežne. Tako si zagotovite možnost postavljanja dodatnih vprašanj razpisovalcu in   pravočasno pridobitev dodatnih dokumentov v obliki prilog.
7. Dosledno upoštevajte navodila razpisa.
8. Pri pisanju prijave naj vas vodi ocenjevalni list, saj je slednje edino merilo ocenjevalca.
9. Prijava naj bo čimbolj realna, saj ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju postane vsebina vloge del pogodbenih obveznosti.
10. Preden oddate prijavo, jo dajte v branje tretji osebi, ki naj preveri, ali je prijava dovolj razumljiva in ali je predstavljena na način, ki ustreza pričakovanjem financerja.
11. Prijavo oddajte pravočasno, z vsemi zahtevanimi dokumenti in pravilno zapakirano, saj lahko vlogo zaradi neizpolnjevanja administrativnih pogojev zavrnejo in tako vloga ni deležna tehničnega oziroma vsebinskega ocenjevanja.

Evropski denar namenjen razvoju podjetništva
Evropska unija namenja za spodbujanje podjetništva precejšnja finančna sredstva, vendar le-ta niso namenjena samo podjetjem, ampak tudi drugim subjektom oziroma institucijam, ki prispevajo k ustvarjanju ugodnega podpornega in inovativnega podjetniškega okolja (raziskovalne in izobraževalne ustanove, nevladne organizacije, lokalne in regionalne skupnosti ). Hkrati je za pridobitev evropskih finančnih sredstev potrebno izpolnjevati številne pogoje. Mag. Larisa Vodeb, svetovalka za projekte EU pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, poudarja, da je za uspešno pridobivanje finančnih sredstev EU potrebno upoštevati:
– pot do EU sredstev je razmeroma dolga
– potrebno je osnovno razumevanje o mehanizmih črpanja evropskih strukturnih sredstev za razvoj
– potrebno je ustrezno načrtovanje investicijskega cikla in razvojno-raziskovalnih aktivnosti
– poznavanje državnih razvojnih dokumentov, torej spremljanje področja, katerim je država pripravljena nameniti sredstva
– razumeti in spoznati, kdo je vir financiranja, oziroma s kom se sklepa pogodbo
– obstajata dve vrsti projektov: razvojno raziskovalni projekti, za katere podjetja dobijo sredstva v obliki donacije ali subvencije in gre za nepovratna sredstva; drugo pa so projekti investicijske narave, ki so navadno sofinancirani v obliki povratne pomoči – to pomeni, da podjetja dobijo denar prek finančnih instrumentov, kot so garancije, ugodni krediti
– razpisi, na katere se podjetja prijavijo neposredno v Bruselj, so v primerjavi z domačimi bistveno bolj zahtevni, saj zahtevajo soudeležbo več mednarodnih partnerjev, hkrati je izrazit poudarek na razvojni usmerjenosti
postopki za pridobivanje finančnih sredstev iz EU so zelo dolgotrajni z vidika prijave in povračila sredstev
– poznavanje ključnih vsebinskih poglavij s temeljnimi razvojnimi dokumenti omogoča vnaprejšnje videnje, katere vsebine oziroma aktivnosti bo država financirala. Hkrati se določeni razpisi ponavljajo vsako leto in v kolikor vam eno leto ne uspe, lahko poskusite naslednje leto, seveda z novim oziroma izboljšanim projektom.

Vir: Podjetnik

Oznake:
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje