Nekatere spodbude samo še do začetka poletja

Avtor — 02.06.2015

Roki za prijave za pridobitev nekaterih podjetniških spodbud za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, ki jih ponuja Zavod RS za zaposlovanje, se iztečejo z začetkom poletja, zato pohitite s prijavo, če jih nameravate izkoristiti. V novici tudi podatki o ostalih aktualnih spodbudah.

Nekatere spodbude samo še do začetka poletja

Nekatere spodbude samo še do začetka poletja (Vir slike: freeimages.com)

Trenutno Zavod RS za zaposlovanje delodajalcem ponuja tri spodbude za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb: Usposabljanje na delovnem mestu, Delovni preizkus za mlade in Iz faksa takoj praksa. 

Najprej poteče rok za prijavo na razpis Iz faksa takoj praksa, in sicer 30. junija. Spodbuda Iz faksa takoj praksa omogoča delodajalcu pridobitev subvencije v višini 6.000 evrov za prvo zaposlitev visoko izobraženih mladih brezposelnih z izpopolnjevanjem za konkretno delo, pri čemer mora njihovo zaposlitev ohraniti najmanj eno leto. 

Vse o razpisu Iz faksa takoj praksa >>

1. julija poteče rok za prijavo za pridobitev spodbude Usposabljanje na delovnem mestu. Usposabljanje lahko traja en mesec (za preprosta delovna mesta), dva meseca (za zahtevnejša delovna mesta) ali tri mesece za osebe, mlajše od 30 let. Delodajalec dobi povrnjene upravičene stroške izvedbe usposabljanja (244 evrov, če usposabljanje traja 1 mesec, 369 evrov, če usposabljanje traja 2 meseca, 492 evrov, če usposabljanje traja 3 mesece), udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost (3 evre na uro) in dodatek za prevoz. 

Vse o spodbudi Usposabljanje na delovnem mestu 2015 >>

Spodbuda, ki nosi naslov Delovni preizkus za mlade pa poteče 10. septembra. Program delodajalcu omogoča, da z delovnim preizkusom udeleženca, tj. mlado brezposelno osebo, pred zaposlitvijo preizkusi in spozna na konkretnem delovnem mestu. Delodajalec dobi povrnjene upravičene stroške delovnega preizkusa, udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost in za prevoz. Program traja od najmanj 100 ur do največ en mesec. Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu preizkuša praviloma polni delovni čas.

Vse o razpisu Delovni preizkus za mlade >>

Razlike med posameznimi spodbudami: Spodbude delodajalcem za zaposlovanje mladih

Spodbuda Datum poteka
Iz faksa takoj praksa 30. junij
Usposabljanje na delovnem mestu 1. julij
Delovni preizkus za mlade 10. september
Oprostitev prispevkov delodajalca ob prvi zaposlitvi

31. december

Delna oprostitev PIZ prispevkov ob odprtju podjetja

ni določeno

Davčne olajšave za zaposlovanje brezposelnih

 ni določeno

Davčna olajšava za zaposlovanje invalidov

ni določeno

Delodajalec, ki osebi, ki je najmanj 3 mesece prijavljena v evidenco brezposelnih oseb in mlajša od 30 let, ponudi prvo zaposlitev za nedoločen čas, je upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za prvi dve leti zaposlitve te osebe.

Več o oprostitvi plačila prispevkov delodajalca pri zaposlitvi mlade brezposelne osebe najdete v članku  Spodbude za zaposlovanje mladih v letu 2015

Samozaposleni, ki prvič odpirajo s.p., so upravičeni do delne oprostitve prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer v prvem letu poslovanja v višin 50%, v drugem letu pa 30%.

Za zaposlovanje brezposelnih pa obstajajo tudi razne davčne olajšave. Ob zaposlitvi osebe mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki je bila najmanj pol leta prijavljena med brezposelnimi na ZRSZ, lahko delodajalec zanjo uveljavlja olajšavo v obliki znižanja davčne osnove v višini 45 % plače zaposlene osebe, vendar največ v višini davčne osnove.

Spodbude Slovenskega podjetniškega sklada za zagon inovativnih podjetij in podjetij v problemskih regijah:

Spodbuda Datum poteka
P1 MLADI 2015 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 7. oktober
P1 TIP MLADI 2015 – Garancije za bančne kredite s subencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom 15. oktober
Lastniško financiranje – Semenski kapital- konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75) 31. oktober
Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR (SK200) 31. oktober

 Viri: Zavod RS za zaposlovanje in Slovenski podjetniški sklad


Oznake: , , , , ,