Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem

Avtor — 18.08.2011
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2011/2012. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2012 oziroma do porabe sredstev.
Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem

Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem.

Predmet javnega razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo štipenditorji izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2011/2012 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih magistrskih ali doktorskih študijskih programih.

Vrednost razpisa za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij od vključno šolskega/študijskega leta 2011/2012 do zaključka izobraževanja posameznega dijaka oziroma študenta – kadrovskega štipendista po trenutnem izobraževalnem programu na trenutni ravni izobraževanja je 3.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz namenskih sredstev sklada iz naslova koncesijskih dajatev.

Višina kadrovske štipendije ne sme biti nižja od državne štipendije, kot jo določa ZŠtip. Državna štipendija na dan 1.7.2011 brez dodatkov znaša 38,97 EUR za dijaka in 58,47 EUR za študenta.

Sofinanciranje sklada znaša 50% dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače. Če sofinanciranje kadrovske štipendije v višini 30% minimalne plače ne dosega 50% dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, se znesek sofinanciranja avtomatično usklajuje ob spremembi minimalne plače dokler ne doseže 50% kadrovske štipendije.

Več o razpisu na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije >>


Oznake: ,