Nepovratna sredstva lahko pridobite tudi med počitnicami

Avtor — 19.07.2016
Tudi v času počitnic, ko se mnogi podjetniki odpravijo na dopuste in se poslovanje podjetij nekoliko upočasni, se lahko odločite za prijavo na katerega izmed aktualnih razpisov in tako pridobite nepovratna sredstva za svoje podjetje.
Nepovratna sredstva lahko pridobite tudi med počitnicami

Nepovratna sredstva lahko pridobite tudi med počitnicami (Vir slike: Pixabay.com)

Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

Javna agencija SPIRIT želi s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem olajšati odločitve pri vstopu oz. o načinu vstopa na izbrani tuj trg.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji. Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. Pogoji za prijavitelje: v letu 2015 so imeli najmanj 3 odstotke prihodkov na tujih trgih ter najmanj 5 redno zaposlenih za polni delovni čas.

Več informacij o razpisu >>

Spodbujanje tujih neposrednih investicij v letih 2016 in 2017 – Prvi kapitalski vstopi

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev. Finančne spodbude so namenjene investicijskim projektom, ki bodo zagotavljali nova delovna mesta, prispevali k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji in prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju.

Več informacij o razpisu >>

Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

Več informacij o razpisu >>

Vir: Tiko pro d.o.o.


Oznake: