Nepovratna sredstva za pomoč pri internacionalizaciji podjetij

Avtor — 22.07.2016
Na voljo je več nepovratnih sredstev za mikro, majhna in srednje velika podjetja. Koristite lahko sredstva za predstavitve na mednarodnih sejmih, forumih in mednarodnih B2B dogodkih, sredstva za dvig kakovosti poslovanja ali proizvodov oz. storitev ter sredstva za tržne raziskave tujih trgov.
Nepovratna sredstva za pomoč pri internacionalizaciji podjetij

Nepovratna sredstva za pomoč pri internacionalizaciji podjetij (Vir slike: Pixabay.com)

1. Nepovratna sredstva za predstavitev podjetij na mednarodnih sejmih

Namen: sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih z namenom povečanja možnosti predstavitve proizvodov in storitev mednarodni poslovni javnosti ter poslovnega sodelovanja na mednarodni ravni.

Upravičeni stroški: stroški najema in ureditve razstavnega prostora, stroški vpisa v katalog

Višina sofinanciranja: do 50 odstotkov, max 10.000 evrov na podjetje. 

2. Predstavitve podjetij na mednarodnih forumih in mednarodnih B2B dogodkih

Namen: podpora podjetjem pri iskanju ustreznih tujih poslovnih partnerjev preko B2B platform, kjer je podjetju vnaprej omogočeno izbiranje ustreznih sogovornikov.

Upravičeni stroški: stroški udeležbe za vstop v mrežo organizacije B2B oz. kotizacije za sodelovanje na specializiranih dogodkih

Višina sofinanciranja: 50 odstotkov, do 5.000 evrov na podjetje.

3. Nepovratna sredstva za dvig kakovosti poslovanja ali proizvodov/storitev MSP

Namen: podpora podjetjem pri pridobivanju mednarodnih certifikatov oz. drugih potrdil za ustreznost in kakovost poslovanja ali izdelkov, pri zaščiti intelektualne lastnine.

Upravičeni stroški: stroški zaščite intelektualne lastnine, pridobitev mednarodno priznanega certifikata za kakovost poslovanja, proizvoda, storitve.

Višina sofinanciranja: 50 odstotkov, do 15.000 evrov na podjetje. 

4. Nepovratna sredstva za tržne raziskave tujih trgov

Namen: sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oz. širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih.

Upravičeni stroški: strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami. Uredimo tudi izvajalca z izkušnjami/referencami. 

Višina sofinanciranja: 50 odstotkov, do 5.000 evrov na podjetje. 

Vir: Tiko pro d.o.o.


Oznake: