Neprofitni delodajalci, na voljo je 11,4 milijona evrov!

Avtor — 01.02.2016
Zavod za zaposlovanje je objavil drugo javno povabilo za izbor programov javnih del za letošnje leto. Za predvidenih 2.200 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci, je na voljo 11,4 milijona evrov.
Neprofitni delodajalci, na voljo je 11,4 milijona evrov!

Za predvidenih 2.200 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci, je na voljo 11,4 milijona evrov (Vir slike: Pixabay).

Javno povabilo, ki ga je objavil Zavod za zaposlovanje, neprofitnim delodajalcem omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Ti programi se izvajajo na področjih kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, okolja in prostora, kulture ter drugi programi v skladu s Katalogom programov javnih del.

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del.

Kdo se lahko vključi v javna dela?

V javna dela se lahko vključijo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Prednost pa bodo imeli tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja, pojasnjuje na Zavodu za zaposlovanje.

V izbrane programe na razpisanih področjih pa se bodo lahko vključevali tudi dolgotrajno brezposelni ne glede na raven izobrazbe. »Pričakujemo, da bodo vključitve brezposelnih na podlagi drugega povabila možne v sredini februarja,« dodajajo.

Kako oddati ponudbo za program javnega dela?

Izvajalci lahko oddajo ponudbo izključno na območno službo, v kateri se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od 1. februarja 2016 do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje do vključno 7. oktobra 2016 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Prvo javno vabilo, ki ga je Zavod za zaposlovanje objavil konec lanskega leta, prav tako omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Ti programi se izvajajo na različnih področjih, vse od socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in drugih sorodnih področjih. Na voljo je okvirno 21,5 milijona evrov za predvidenih 3.800 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci.

Oznake: