Nov elektronski obrazec za prijavo, spremembo in odjavo obveznega zdravstvenega zavarovanja

Avtor — 16.08.2011
Obveščamo vas, da je s 1. julijem zavezancem za prispevek na voljo nov elektronski M 1-2/B obrazec za Prijavo, spremembo in odjavo obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obrazec je namenjen sporočanju Prijave-odjave zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Nov elektronski obrazec za prijavo, spremembo in odjavo obveznega zdravstvenega zavarovanja

Nov elektronski obrazec za prijavo, spremembo in odjavo obveznega zdravstvenega zavarovanja (slika: sxc.hu).

Obrazci M, ki so bili predpisani s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05, 121/05–popr., 75/08 in 12/09) se od 01.07.2011 več ne uporabljajo, z izjemo obrazca M-2, ki se po 01.07.2011 v določenih primerih še lahko uporablja.

Vrste novih obrazcev:

  1. obrazec M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o prijavi;
  2. obrazec M-2 (odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanju, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o odjavi;
  3. obrazec M-3 (sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o spremembi;
  4. obrazec M-DČ (prijava, odjava in sprememba podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov) s pripadajočim potrdilom o prijavi.

Vir: ZZZS.


Oznake: