Nov javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada

Avtor — 22.02.2008

Predstavljamo vam svež razpis, ki je precej zanimiv za velik del obiskovalcev našega foruma ter portala. Gre za subvencije za podjetja v subjektih inovativnega okolja. Skupaj je razpisanih za več kot 2,1 milijona evrov sredstev.

Nov javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada

Nov razpis Slovenskega podjetniškega sklada.

Razpisuje ga Slovenski podjetniški sklad, namenjen pa je mladim inovativnim podjetjem. Razpis je razdeljen v štiri ciljne skupine:

  • Ciljna skupina P2A/08:

Predmet razpisa te skupine so subvencije za zagon inovativnih podjetij, ki delujejo v subjektih inovativnega okolja* in prvič kandidirajo za sredstva prijavljenega projekta. Do subvencij so upravičena podjetja, ki so vključena v subjekte inovativnega okolja in še niso registrirana več kot 12 mesecev od dneva vložitve vloge, v razvojni fazi pa imajo nov poslovni program. Podjetja imajo možnost pridobitve subvencije še v  naslednjih letih po prejemu prve subvencije, v primeru da bodo izpolnila vsa pričakovanja.
Skupna višina razpisanih subvencij je 610.000 EUR

  • Ciljna skupina P2B/07:

Predmet razpisa druge skupine je nadaljevanje subvencij za zagon inovativnih podjetij v subjektih inovativnega okolja. To je produkta R1A iz leta 2007. Do njih so upravičena podjetja, ki so od Sklada prejela pozitivno mnenje o upravičenosti
kandidature na javnem razpisu P2B/07 v letu 2008 in imajo še nezaključen projekt.
Skupna višina razpisanih subvencij je 610.000 EUR

  • Ciljna skupina P2C/06:

Predmet razpisa tretje skupine je nadaljevanje subvencij za zagon inovativnih podjetij v subjektih inovativnega okolja. To je produkta P4A iz leta 2006. Do njih so upravičena podjetja, ki so od Sklada prejela pozitivno mnenje o upravičenosti
kandidature na javnem razpisu P2C/06 v letu 2008 in imajo še nezaključen projekt.
Skupna višina razpisanih subvencij je 325.000 EUR

  • Ciljna skupina P2D/08:

Predmet razpisa četrte skupine so subvencije za inkubirana podjetja, ki delujejo v subjektih inovativnega okolja. Do subvencij so upravičena podjetja, ki so vključena v subjekte inovativnega okolja in še niso registrirana več kot 42 mesecev od dneva vložitve vloge in prav tako še niso kandidirala na razpisih za sofinanciranja (subvencije) zagona inovativnih podjetij v letih 2006 in 2007, Slovenskega podjetniškega sklada.

Skupna višina razpisanih subvencij je 610.000 EUR

Subvencije se odobrijo za upravičene stroške projekta, nastale od 1.11.2007 do
31.10.2008, razen za stroške najemnine in ostalih upravičenih stroškov, ki jih
izstavljajo subjekti inovativnega okolja in se upoštevajo od 01.01.2008 do
31.10.2008.

RAZPISNI POGOJI:

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so vključena in izvajajo aktivnosti v subjektih
inovativnega okolja in še niso registrirana več kot 12 mesecev (pogoj velja za P2A) oz. 42 mesecev (pogoj velja za P2D) do dneva vložitve vloge na javni razpis, v razvojni fazi pa imajo nov poslovni program. Pri ciljnih skupinah P2B in P2C, kjer gre za nadaljevanje razpisa P2A, pa morajo imeti podjetja pridobljeno soglasje Sklada za nadaljnjo kandidaturo. Soglasje mora izkazovati pozitivno mnenje o upravičenosti kandidature na javnem razpisu P2B oz. P2C v letu 2008 in status nezaključenega projekta. Na razpis se lahko prijavijo MSP (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki imajo manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

*subjekti inovativnega okolja so tehnološki parki ter podjetniški in univerzitetni inkubatorji

Razpis je bil objavljen danes, v petek 22. februarja. Razpisni pogoji in ostali podatki o razpisu so pridobljeni na strani Slovenskega podjetniškega sklada, podrobnejše informacije so na tem naslovu. Prijava na r Za nadaljne informacije sledite viru.

Vir: Slovenski podjetniški sklad