Nov javni razpis za delodajalce: Absolvent – aktiviraj in zaposli se!

Avtor — 06.12.2010

Na razpisu, ki ga sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada, je na voljo skupaj 900 tisoč evrov. Razpis predvideva subvencionirano zaposlitev 200 diplomantov pri delodajalcih, kjer so se kot absolventi usposabljali na delovnem mestu.

Nov javni razpis za delodajalce: Absolvent - aktiviraj in zaposli se!

Roki za oddajo vlog so: 31.12.2010, 29.1.2011 in 31.3.2011.

Na razpis se lahko prijavijo tržni ali netržni delodajalci, razen tistih iz sektorja država. Razpis delodajalcem omogoča sofinanciranje stroškov za usposabljanje absolventov na delovnem mestu. Po opravljenem usposabljanju in diplomi pa isti delodajalci lahko prejmejo subvencijo za zaposlitev diplomantov, ki so se pri njih usposabljali kot absolventi. Delovno mesto mora ustrezati ravni in smeri posameznikovega izobraževanja. Prvi rok za oddajo vlog je 31. decembra 2010 do 12. ure. Temu sledita še dva razpisna roka: 29. januarja 2011 do 12. ure in 31. marca 2011 do 12. ure.

Javni razpis se izvaja v okviru programa Absolvent – aktiviraj in zaposli se, katerega namen je zmanjšati prehajanje mladih diplomantov v brezposelnost. Absolventom je tako omogočeno, da že med študijem pridobijo nova ali dodatna znanja, veščine in delovne izkušnje in da spoznajo svojega bodočega delodajalca. To jim odpira večje zaposlitvene možnosti po diplomi, lažje in hitrejše vključevanje v delo ter manj težav pri iskanju prve zaposlitve.

Tokratni program Absolvent je podoben istoimenskemu programu iz leta 2009, le da prinaša pomembno novost v smislu razširitve ciljne skupine. Vanj se lahko vključijo absolventi na vseh ravneh izobraževanja, od višješolskega in visokošolskega strokovnega izobraževanja in univerzitetnega izobraževanja, do znanstvenega in strokovnega magistrskega izobraževanja in doktorskega študija. V lanski program so se lahko vključili absolventi, ki so zaključevali najmanj univerzitetno izobraževanje oziroma najmanj drugo bolonjsko stopnjo.

 

Več o razpisu preberite v članku Aktivna politika zaposlovanja: 2.000 evrov subvencije za zaposlitev študenta absolventa >>


Oznake: ,