Nov pokojninski zakon

Avtor Karmen Marčič — 13.08.2013
Komentiraj!
Gospodarska in finančna kriza je med drugim vplivala na povečanje javnega dolga, slabši položaj pokojninske blagajne zaradi večje brezposelnosti in posledično manj pobranih prispevkov, kar zahteva večje prilaganje zaostrenim demografskim in javnofinančnim okoliščinam.
Nov pokojninski zakon

Nov pokojninski zakon (Vir slike: sxc.hu)

Ključne spremembe novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju?

Postopen dvig upokojitvene starosti

Za starostno upokojitev bodo moški in ženske potrebovali 65 let in najmanj 15 let pokojninske dobe. Lahko bodo uveljavljali olajšavo za otroke in si tako starost ob upokojitvi znižali za 8 oziroma največ 24 mesecev.

Tisti, ki so začeli delati zgodaj, se bodo lahko upokojili prej, kar konkretno pomeni, da se bodo lahko upokojili moški pri starosti 60 let in 43 letih pokojninske dobe ter ženske pri starosti 58 let in 41 letih pokojninske dobe.

Upokojitvena starost in pokojninska doba bosta naraščali postopno do leta 2015 (moški) oziroma do leta 2017 (ženske).

Novi zakon predvideva tudi predčasno upokojitev, in sicer pred dopolnjenim starostnim pogojem 65 let, vendar bo predčasen odhod v pokoj vplival na znižano osnovo pokojnine.

Moški se bodo tako lahko predčasno upokojili pri 60 letih starosti in 40 letih pokojninske dobe, ženske pri 60 letih starosti in 38 letih pokojninske dobe, za vsak mesec razlike do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev pa se bo pokojnina znižala za 0,3 odstotka.

Tudi v tem primeru se bodo pogoji za predčasno upokojitev dvigovali postopno, in sicer za ženske do leta 2017 in za moške do leta 2014.

Možna bo tudi delna upokojitev, ki jo pozna že zdajšnji sistem. Tiste, ki se bodo odločili za delno upokojitev, se bo skušalo z dodatnim denarnim bonusom v obliki 5 % odmerjene predčasne oziroma starostne pokojnine dodatno motivirati za ostajanje v zaposlitvi, in sicer do dopolnitve 65 let starosti. To pomeni, da bodo prejemali kar tri dohodke:

  • sorazmerni del plače,
  • delno pokojnino,
  • del predčasne pokojnine.

Upokojili se bomo lahko tudi poklicno.

To velja za vsa tista delovna mesta, ki so zdravju škodljiva oziroma na delovnih mestih, ki jih po določeni starosti ni mogoče več uspešno upravljati. Pogoji za pridobitev poklicne pokojnine so vezani na izpolnjeno pokojninsko dobo, ki mora skupaj z dodano dobo znašati 40 let za moške in 38 let za ženske, ter na višino zbranih sredstev na osebnem računu obveznega pokojninskega zavarovanja zaposlenega, ki mora zadoščati za izplačevanje poklicne pokojnine.

Nov pokojninski zakon uvaja tudi bonuse za tiste, ki ostajajo v zaposlitvi po dopolnjenih pogojih za predčasno upokojitev. Tako bo posameznik do dopolnjenega 65. leta starosti poleg plače prejemal še 20 % predčasne pokojnine.

Bonusi bodo veljavni takoj, malusi za ženske pa postopno.

Za delodajalce, ki bodo zaposlovali delavce po izpolnitvi pogojev za predčasno upokojitev, se bodo prispevki v predhodnem obdobju znižali za 50 %, nato pa za 30 %.

Obdobje za izračun pokojninske osnove se bo do leta 2026 postopno podaljševalo od sedanjih 18 let do končnih 34 let, vsako leto za eno leto.

Podaljševanje obračunskega obdobja za izračun pokojninske osnove ne bo znižalo pokojnin, saj se bo ukinilo dosedanje usklajevanje novih pokojnin s pokojninami že upokojenih, hkrati pa se bo odmerni odstotek povečal na 80 odstotkov.

Po novem se bodo pokojnine usklajevale z rastjo plač in inflacijo, in sicer enkrat letno po formuli 60:40. To pomeni, da bo rast pokojnin vezana na 60 % rasti plač in 40 % rasti življenjskih stroškov.

Ostaja tudi možnost odkupa pokojninske dobe, in sicer bo lahko posameznik kadar koli plačal prispevke za skupno največ 5 let pokojninske dobe, in sicer za leta študija ali služenje vojaškega roka, tako pa si bo pridobil pravico do štetja pokojninske dobe tudi za ta obdobja.

Na http://www.zpiz.si/wps/portal/info najdete informativni izračun pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

VIRI:

  • Urad vlade RS
  • www.zpiz.si
Prijavi se na e-novice!