Nov razpis, namenjen podjetnikom iz področja turizma

Avtor — 30.06.2014
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis, s katerim bo sofinanciralo stroške uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve in stroške, povezane s promocijo konkurenčne prednosti podjetja, ki jo je pridobilo z omenjenim znakom.
Nov razpis, namenjen podjetnikom iz področja turizma

Nov razpis, namenjen podjetnikom iz področja turizma (Vir slike: Freeimages.com)

Namen javnega razpisa, na katerega se lahko prijavijo majhne in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo kriterije za majhne in srednje velike gospodarske družbe, je:

  • spodbuditi podjetnike in gospodarske družbe, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov, 
  • spodbuditi okolju prijazno gradnjo in poslovanje v novih in obstoječih turističnih nastanitvenih objektih oziroma okolju prijazno prenovo v objektih, ki jih obnavljajo, 
  • spodbuditi uvedbo znaka za okolje EU v turističnih nastanitvenih objektih, 
  • trženje konkurenčne prednosti, ki jo ponudnik turističnih storitev pridobi s tem znakom ter 
  • informiranje javnosti o pozitivnih učinkih trajnostnega razvoja in ekološkega managementa.

Preverite ostale aktualne razpise!

Razpis bo odprt do porabe sredstev v letih 2014 in 2015. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 1. julija 2014, drugo pa 3. septembra 2014. V primeru, da sredstva na zadnjem odpiranju ne bodo porabljena v celoti, lahko ministrstvo določi še dodaten datum odpiranja vlog. 

Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša 28.000 evrov. Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje do 15. ure dva dni pred odpiranjem.

Vir: MGRT

Oznake: , ,