Nova priložnost usposabljanja za mlade – Career Kicker

Career Kicker vpeljuje nov, inovativen program usposabljanja na delovnem mestu za mlade, ki omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj, strokovnih kompetenc, znanj in veščin ter izboljšuje položaj mladih na trgu dela.
Nova priložnost usposabljanja za mlade – Career Kicker

Namen projekta Career Kicker je mladim zagotoviti 14-dnevna usposabljanja (vir: career-kicker.com)

Osrednji namen projekta Career Kicker je mladim zagotoviti 14-dnevna neformalna, prostovoljna usposabljanja na delovnem mestu v referenčnih nevladnih in javnih organizacijah in ob tem vzpostaviti optimalne pogoje za njihovo izvedbo. »Sodelujoče organizacije na spletnem mestu www.career-kicker.com objavljajo pobude za rešitev konkretnih vprašanj, ki se nanašajo na njihovo področje delovanja. Mladi imajo na voljo 3 tedne časa, da pripravijo predlog rešitve pobude. Med prispelimi pobudami organizacije izberejo najboljšo ter avtorja povabijo na 14-dnevno prostovoljno usposabljanje v organizaciji. V tem času mladi pod mentorstvom izkušenih ljudi nadaljujejo z razvijanjem in implementacijo ideje, predstavljeni v rešitvi pobude ter delajo na ostalih konkretnih primerih in vprašanjih, ki ustrezajo njihovemu profilu. Ob tem pa tudi dodobra spoznajo ustroj organizacije, spletejo nova poznanstva, za opravljeno delo pa jim organizacije izdajo priporočilo ter jim povrnejo stroške prevoza in malice v času usposabljanja,« o delovanju spletne platforme pove Sanja Grobovšek, organizacijska vodja projekta.

»Vemo, da ne bomo spremenili sveta, a z majhnimi in premišljenimi koraki lahko pridemo do cilja.«

K sodelovanju pri projektu so vabljeni vsi mladi do 29. leta starosti, ki v pridobivanju kratkoročnih, a intenzivnih, delovnih izkušenj ter znanj vidijo potencial za osebni napredek, karierni razvoj in so odprti za nove izzive. »Predhodne izkušnje niso pogoj, namen Career Kickerja je prav pridobivanje novih. Dejstvo je, da se nizka konkurenčnost mladih na trgu dela odraža tudi v pomanjkanju praktičnih izkušenj za delo in socialnih kompetenc. K uspešnejšemu razvoju karierne poti pa pomembno pripomore tudi lastna socialna mreža. Ne dvomim, da bo nekaterim prav sodelovanje pri tem projektu predstavljalo začetek mreženja in sklepanja poznanstev, ki jim bodo koristili v prihodnje. Po drugi strani pa so naša vrata odprta slovenskim nevladnim in javnim organizacijam, ki v mladih prepoznavajo steber za družbeni razvoj in so pripravljene s tovrstnimi akcijami pripomoči k lažjemu vključevanju mladih na trg dela,« dodaja Grobovškova.

Pri Career Kicker mladim želijo omogočiti, da nekaj znanj, ki so jih pridobili v procesu formalnega izobraževanja, pretvorijo v prakso, da spoznajo, kako stvari dejansko funkcionirajo.

Doslej so bile objavljene tri pobude; Športna zveza Ajdovščina je iskala inovativne komunikacijske pristope k pridobivanju novih članov, Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) je potrebovala pomoč pri razvoju in implementaciji najučinkovitejšega sistema za zbiranje zapiskov študentov fakultet Univerze v Mariboru na enem mestu, trenutno pa je aktualna pobuda Inštituta Belin, ki želi pomagati ljudem v stiski, kadar gre za posledico razpada partnerske zveze in s tem tudi družinske skupnosti. S pobudo želijo aktivirati mlade in poiskati ideje, kako zasnovati programe (delavnice, seminarje ipd.) motiviranja, spodbujanja in ozaveščanja ljudi, da se v takšni situaciji obrnejo po strokovno pomoč, hkrati pa iščejo tudi vsebine, ki bi bili pomembni ter inovativni komunikacijski kanali. Ideje sprejemajo do 11. februarja, do avgusta pa bo na spletni platformi Career Kicker objavljenih še 13 pobud različnih slovenskih organizacij.

V okviru projekta bo tako priložnost za delo dobilo 15 posameznikov. »Vendar pa pri tem ne smemo zanemariti učinkov, ki jih ima projekt na vse, ki se odločijo za sodelovanje. Že sam razmislek o rešitvi, raziskovanje področij, s katerimi se ukvarja organizacija, proučevanje njenega delovanja in vpetosti v okolje ter nato strukturiranje rešitve, prinaša nove izkušnje, znanja in spoznanja,« o večdimenzionalnih učinkih projekta pojasnjujejo pri Career Kicker.

Nova spodbuda za zaposlovanje mladih Zavoda za zaposlovanje >>

»V zadnjih letih smo tako v slovenskem kot v evropskem prostoru priča velikim spremembam na področju izobraževanja mladih, ki so odraz vpeljave bolonjskega sistema ter izgradnje novega modela enotnega evropskega visokošolskega prostora. Z vpeljavo t. i. masovnega študija smo vedno pogosteje priča diplomantom, ki se soočajo z visoko stopnjo brezposelnosti in nizkimi zaposlitvenimi možnostmi. Te v mnogih primerih izvirajo iz pomanjkanja praktičnih izkušenj. Prav to mlade uvršča med manj konkurenčne »ponudnike« na trgu dela. Poleg tega se zaradi splošne situacije na trgu dela soočamo z vse večjo kompleksnostjo in višanjem zahtevanih kompetenc ter spretnosti že pri vstopnih zaposlitvah, zato je več mladih odrinjenih od zaposlitev, ki bi jim lahko omogočile razvoj njihove kariere ter primoranih na opravljanje del, za katere so prekvalificirani. Z različnimi pobudami na ravni države in lokalnih skupnosti se poskuša situacijo spremeniti in mladim odpirati možnosti. To je bil tudi naš vzvod. Ustvarjanje priložnosti. Vemo, da ne bomo spremenili sveta, a z majhnimi in premišljenimi koraki lahko pridemo do cilja,« razlaga Grobovškova.

Projekt je financiran iz sredstev finančnega mehanizma EGP 2009–2014. »Kljub temu, da je do zaključka projekta še nekaj časa, že sedaj iščemo nove možnosti za pridobitev finančnih sredstev iz domačih in EU programov financiranja, ki bi omogočila nadaljevanje in razširitev projekta v prihodnje. To je začetek, imamo ogromno idej, ki jih bomo poskušali tudi uresničiti,« zaključuje Sanja Grobovšek.

Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

05.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje