Nova razpisa Slovenskega podjetniškega sklada

Avtor Nejc Setnikar — 01.04.2014
Komentiraj!
Slovenski podjetniški sklad je 28.3.2014 v UL RS št. 21/2014 objavil dva javna razpisa, in sicer Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2014) in Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP 2014).
Nova razpisa Slovenskega podjetniškega sklada

P1 2014 in P1 TIP 2014. (Vir slike: sxc.hu)

Slovenski podjetniški sklad je 28.3.2014 objavil dva javna razpisa. Več si preberite v nadaljevanju.

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2014) - odprt do 15.5.2014

Razpis P1 2014 je namenjen podjetjem, ki postopoma rastejo, ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, ustvarjajo nova delovna mesta in nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita. 

Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naslednjih garancij: investicijske garancije, garancije za mlada podjetja ali mikro garancije za obratna sredstva.

Upravičenci za pridobitev P1 2014 so mikro, mala in srednje velika podjetja. Pri garancijah za mlada podjetja morajo biti le ta mlajša od 60 mesecev do dneva vložitve vloge.

Upravičeni stroški so materialne investicije, nematerialne investicije ter obratna sredstva.

Obrestna mera za kredit pri banki je EURIBOR 6 mesečni + 1,95 %.

Postopek pridobitve garancije:

Podjetje obišče banko, ki sodeluje s Skladom in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo Sklada. Na podlagi pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje kredita.

Seznam bank:

Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, ZVEZA BANK Podružnica Ljubljana, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Garancije

Garancije za mlada podjetja

Mikrogarancije za obratna sredstva

Investicijske garancije

Maksimalna višina kredita

1. Investicijska vlaganja:

1,500.000 EUR, od tega je lahko max. znesek kredita za financiranje obratnih sredstev 30 % investicijske vrednosti oz. max. 200.000 EUR

2. Obratna sredstva:

100.000 EUR za mikro in mala podjetja
200.000 EUR za srednje velika podjetja

100.000 EUR za mikro in mala podjetja
200.000 EUR za srednje velika podjetja

1,500.000 EUR, od tega je lahko max. znesek kredita za financiranje obratnih sredstev 30 % investicijske vrednosti oz. max. 200.000 EUR

Višina garancije

80 % glavnice kredita brez obresti

60 % glavnice kredita brez obresti

80 % glavnice kredita brez obresti za nakup nove tehnološke opreme,

60% glavnice kredita brez obresti pa za vse ostale upravičene stroške

Odplačilna doba

1. Investicijska vlaganja:

1,5 do 10 let za kredit brez ali delno namenjen financiranju obratnih sredstev.Možen je moratorij do največ 2 let, ki se šteje v odplačilno dobo kredita.

2. Obratna sredstva:

od 1,5 do 3 leta z možnostjo moratorija do največ 6 mesecev, ki se šteje v odplačilno dobo kredita.

od 1,5 do 3 leta za kredit 100 % namenjen financiranju obratnih sredstev

od 1,5 do 10 let za kredit namenjen financiranju projektov brez ali delno z obratnimi sredstvi

Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP 2014) - odprt do 20.5.2014

Razpis P1 TIP 2014 je namenjen podjetjem z novimi investicijami, ki zagotavljajo izredno hitro rast podjetja, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, ki oblikujejo nova delovna mesta, ki zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme, ki krepijo razvojno tehnološke in inovacijske rešitve, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja.

Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem investicijskih garancij za tehnološko inovativne investicije, mikro garancij za obratna sredstva za tehnološko inovativne projekte in razvojnih garancij za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja.

Upravičenci za prejem garancije P1 TIP 2014 so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so v procesu uvajanja tehnoloških izboljšav ali tehnološke prenove obstoječih proizvodnih sistemov, v procesu iskanja novih rešitev, produktov ali storitev, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev. 

Upravičeni stroški, ki jih podjetja v sklopu P1 TIP 2014 uveljavljajo so materialne investicije, nematerialne investicije ter obratna sredstva.

Obrestna mera za kredit pri banki je EURIBOR 6 mesečni + 0 %.

Postopek pridobitve garancije:

Podjetje obišče banko, ki sodeluje s Skladom (glej zgoraj) in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za delno zavarovanje kredita koristilo garancijo Sklada. Na podlagi pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje kredita.

Pogoji garancije

Investicijske garancije

Mikrogarancije za obratna sredstva

Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja

Maksimalna višina kredita

1,500.000 evrov, od tega je lahko max. znesek kredita za financiranje obratnih sredstev 30 % investicijske vrednosti oz. max. 200.000 evrov

200.000 evrov

1,500.000 evrov, od tega je lahko max. znesek kredita za financiranje obratnih sredstev 30 % investicijske vrednosti oz. max. 200.000 evrov

Višina garancije

80 % glavnice kredita brez obresti

80 % glavnice kredita brez obresti

80 % glavnice kredita brez obresti

Odplačilna doba

od 1,5 do 7 let z možnostjo koriščenja moratorija do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

od 1,5 do 3 leta za kredit 100 % namenjen financiranju obratnih sredstev; z možnostjo koriščenja moratorija do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

od 1,5 do 10 let za kredit z možnostjo koriščenja moratorija do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Prijavi se na e-novice!