Nove priložnosti za podjetnike, ki delujejo na področju ribogojstva

Avtor — 24.07.2014
Tokrat vam v rubriki "aktualni razpisi" predstavljamo dve novosti, in sicer nepovratna sredstva za naložbe v ribogojstvo in nepovratna sredstva za naložbe v predelavo in trženje. Oba razpisa bosta zaprta ob porabi sredstev.
Nove priložnosti za podjetnike, ki delujejo na področju ribogojstva

Nove priložnosti za podjetnike, ki delujejo na področju ribogojstva (Vir slike: Freeimages.com)

Novosti v tem tednu

  • Na voljo so nepovratna sredstva za naložbe v ribogojstvo. Pridobijo jih lahko mikro in mala podjetja, ki imajo registrirano dejavnost za opravljanje ribogojske dejavnosti. Investicije se sofinancirajo do 60 odstotkov upravičenih stroškov. Najnižja vrednost dodeljene pomoči je 3.500 EUR, najvišja pa 350.000 EUR. Skupaj je na voljo 350.000 EUR. Razpis bo zaprt ob porabi sredstev. Več o razpisu >>
  • Na voljo so nepovratna sredstva za naložbe v predelavo in trženje, katerih namen je povečanje in izboljšanje ribjih proizvodov. Vlagatelji so lahko podjetja, ki so registrirana za dejavnost predelave in trženja rib. Investicije se sofinancirajo do 60 odstotkov upravičenih stroškov. Najnižja vrednost dodeljene pomoči je 3.500 EUR, najvišja pa 1.560.000 EUR. Progam je v obsegu 1.560.000,00 EUR. Razpis bo zaprt ob porabi sredstev. Več o razpisu >>

Preostali aktualni razpisi

  • SME Instrument – nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki imajo evropski potencial. Naslednji rok za prijavo prve faze je 24. september 2014. Odlična priložnost za vaše inovativne ideje! Več informacij >> 
  • Krediti s kombinacijo nepovratnih sredstev za financiranje naložb v učinkovito rabo energije mikro, malih in srednje velikih podjetij za investicije v daljinsko ogrevanje ali daljinsko hlajenje, energetsko učinkovitost novih zgradb, visoko učinkovitostjo kogeneracije toplote in energije in podobno. Progam je v obsegu do 5,3 mio EUR. Rok za oddajo je do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. oktobra 2014. Več informacij >> 
  • Še vedno je na voljo kredit P1B 2014 z obrestno mero 1,95% + 6-mesečni EURIBOR.  Upravičeni stroški so materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva. Trgovine se lahko prijavijo samo za investicije ali za investicijo v kombinaciji z obratnimi sredstvi. Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Roki za prijavo so 15. september, 15. oktober, 17. november in 15. december 2014. Več informacij >>  
  • Na voljo samo še 2 roka za P1B TIP 2014 – kredit s subvencionirano obrestno mero 0,00% + 6-mesečni EURIBOR za konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Trgovine NISO upravičene! Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Rok za prijavo je 5. september 2014. Več informacij >>

 Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , ,