Nove spodbude za zaposlovanje starejših 2016/17

Avtor — 29.09.2015
Vlada je potrdila predlog Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, ki bo z začasnimi spodbudami delodajalcem posegel v sfero zaposlovanja starejših brezposelnih. Spodbude začnejo veljati za zaposlitve, sklenjene v letih 2016 in 2017.
Nove spodbude za zaposlovanje starejših 2016/17

Spodbude za zaposlovanje starejših 2016 (Vir slike: freeimages.com)

Zakonska rešitev, predstavljena v predlogu Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela, ki je namenjena starejšim osebam (nad 55 let), ki so dalj časa brezposelne (min. 6 mesecev), močno spominja na spodbudo za zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, s to razliko, da za pridobitev spodbude pri zaposlovanju starejših ni potrebna sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Ciljne osebe spodbude:

  • brezposelne osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj šest mesecev pred zaposlitvijo prijavljene v evidenci brezposelnih oseb

V primeru zaposlitve takšne brezposelne osebe v času veljavnosti zakona bo delodajalec v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost (t.j. prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Predlog tega zakona, kot že zapisano zgoraj, ne zahteva zaposlitve za nedoločen čas, ampak bo lahko delodajalec omenjeno spodbudo uveljavil za vsakršno zaposlitev starejše brezposelne osebe, ne glede na čas njenega trajanja.

Delodajalec bo lahko spodbudo v trajanju največ 24 mesecev uveljavljal tudi v primeru več zaporedoma in za določen čas sklenjenih pogodb o zaposlitvi, če bo oseba pri tem delodajalcu celoten čas zaposlena brez vmesnih prekinitev.

Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse zaposlitve, sklenjene pod zakonsko določenimi pogoji v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2017, in sicer največ za 24 mesecev.

Spodbudo bo lahko uveljavljal delodajalec, ki bo izpolnjeval naslednje pogoje:

  • da v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov,
  • da je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim in
  • da pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni.

Vir: MDDSZ


Oznake: ,