Novela obrtnega zakona – prostovoljno članstvo v OZS

26. marca 2013 je odbor Državnega zbora (DZ) za gospodarstvo znova potrdil novelo obrtnega zakona, s katero se odpravlja obvezno članstvo v Obrtni zbornici Slovenije (OZS). Kateri so temeljni cilji predloga sprememb obrtnega zakona in še mnogo več, si lahko preberete v nadaljevanju.
Dileme ZDR, ZDOH-2, ZPIZ-2 in ZUTD

(Vir slike: sxc.hu)

Vlada kot predlagatelj sprememb obrtnega zakona meni, da je temeljni cilj tega pospešiti in razbremeniti malo gospodarstvo ter slovensko gospodarstvo narediti konkurenčnejše. Med vrsto novosti je navedla možnost financiranja OZS iz državnega proračuna, do česar po trenutno veljavnih predpisih ni upravičena. Večina v Državnem svetu (DS) spremembi obrtnega zakona nasprotuje. Razlog za tako nasprotovanje je predvsem v uvedbi prostovoljnega članstva v OZS. Argumenti DS za obvezno članstvo so polna reprezentativnost, enakopravnost pri koristih in bremenih, strokovna neodvisnost, zmožnost izgradnje potrebne materialno-kadrovske infrastrukture in zgodovinski vidik.

OZS z novelo zakona ohranja svoj status pravne osebe javnega prava in ostaja reprezentativni predstavnik obrti, na novo pa je opredeljena definicija obrti. Dodana so dodatna javna pooblastila OZS, s čimer se predvsem na področju čezmejnega opravljanja storitev zapolnjuje večletna pravna praznina, ki je tujim ponudnikom storitev omogočala opravljanje obrtne dejavnosti na slovenskem ozemlju brez izpolnjevanja kvalifikacijskih pogojev.

Vlada je v obrazložitvi spremembe obrtnega zakona zapisala, da se obrtništvo v zadnjem času srečuje s težavami, povezanimi s samo regulacijo obrtne dejavnosti v Sloveniji. Tako je v evidenci reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti več kot 300 poklicev oziroma poklicnih dejavnosti, za katere mora posameznik, ki jih želi opravljati, izpolnjevati z zakonom ali drugim predpisom določene pogoje. Kljub obstoju legitimnih argumentov za regulacijo poklicev, zakonsko določanje pogojev za njihovo opravljanje povzroča togost trga dela in negativno vpliva na mobilnost delovne sile znotraj Evropske unije, meni vlada. Obdobje krize in z njo povezani problemi slovenske nekonkurenčnosti ter omejujoči učinki regulacije so nekateri od vzrokov za to, da se slovensko gospodarstvo poskuša čim bolj deregulirati. Deregulacija poklicev bo pripomogla k večji mobilnosti delovne sile, saj sedanje stanje s formalnim določanjem nazivov poklicne in strokovne izobrazbe na mnogih področjih omejuje možnosti za zaposlitev. Poleg tega je to področje, vsaj po besedah vlade, nepregledno in administrativno obremenjujoče. Zakonsko določanje pogojev in meril povzroča nefleksibilnost trga dela in ne zagotavlja nujno kvalitete pri opravljanju določenega poklica ali dejavnosti.

Temeljni cilji predloga sprememb obrtnega zakona so:

  • zagotoviti združenje gospodarskih subjektov v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije na prostovoljni osnovi oziroma ukinitev dosedanjega obveznega članstva in uvedba prostovoljnega članstva;

  • pospeševanje podjetništva in pogojev za srednja in mala podjetja;

  • z ureditvijo občasnega in stalnega opravljanja obrtnih dejavnosti na območju Republike Slovenije se zagotavlja načelo enakih možnosti oziroma enakopravne obravnave med domačimi in tujimi ponudniki pri opravljanju obrtnih dejavnosti;

  • zmanjšanje obveznosti podjetij in zato pozitiven ukrep za razbremenitev gospodarstva (ukinitev obveznega članskega prispevka ter odprava administrativnih ovir predvsem za pridobitev obrtnega dovoljenja);

  • povečanje nadzora nad opravljanjem obrtnih dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije, in sicer predvsem s sistemom prijave čezmejnega občasnega opravljanja obrtnih dejavnosti pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ter vpisa v obrtni register za pravne ali fizične osebe iz držav Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije.

Vir: mgrt.gov

Oznake: , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje