Novo leto prinaša novosti na področju aktualnih razpisov

Avtor — 04.01.2012
V nadaljevanju si lahko preberete o razpisih, ki so bili objavljeni v začetku tega leta. Predstavljamo vam na novo objavljene razpise, še vedno aktualne razpise in prihajajoče razpise, ki bi vas utegnili zanimati. Tokrat vam predstavljamo kar pet novosti.
Novo leto prinaša novosti na področju aktualnih razpisov

Novo leto prinaša novosti na področju aktualnih razpisov

Novo v tem letu:

 • Sredstva javnega razpisa za predelavo kmetijskih proizvodov, za predelavo živil, za trženje kmetijskih proizvodov in za prvo predelavo lesa. Med upravičene stroške spada nakup nepremičnin, novogradnje, rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin ter stroški nakupa novih strojev, opreme in naprav. Sofinanciranje od 25 % do 60 %. Rok za prijavo na razpis do vključno 15. 2. 2012.
 • Sredstva za razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Do 60 % sofinanciranje za gradbeno obrtniška dela, za posebna usposabljanja in za nakup nove opreme, za naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov do 70 % sofinanciranja. Rok za oddajo dokumentacije je 29.2.2012.
 • Nepovratna sredstva za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest, nakup mehanizacije ter opreme za sečnjo in spravilo lesa za pravne in fizične osebe. Višina subvencije je 50 % ali 60 %. Rok za oddajo dokumentacije je 29.2.2012.
 • Podpora za izvajanje aktivnosti informiranja potrošnikov, oglaševanja in pospeševanja prodaje na notranjem trgu za ekološko pridelavo in predelavo, zaščitene kmetijske pridelke, integrirano pridelavo in višjo kakovost. Podpora znaša do 70 % upravičenih sredstev. Rok je 29.2.2012.
 • Sofinanciranje usposabljanja v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju. Sofinanciranje do 100 %.

Še vedno aktualni razpisi:

 • 30-40 % nepovratnih sredstev za sofinanciranje vgradnje kotlovskih naprav za lesno biomaso (KNLB 3). Pod sofinancirano operacijo spada vgradnja kotlovske naprave na lesno biomaso, ki ima moč med 150 kW in 10 MW ter izgradnja ali posodobitev (obstoječega) mikro sistema daljinskega ogrevanja. Minimalna vrednost operacije je 50.000,00 €, možno je tudi pogodbeno sofinanciranje. Naslednji rok za oddajo je 1.3.2012.
 • Nepovratna sredstva za podjetja, ki želijo izvesti investicijo v učinkovito rabo električne energije (zamenjava razsvetljave, kompresorjev, elektromotorjev, ventilatorjev,…). Od 30 do 50% nepovratnih sredstev za upravičene stroške. Možnost pogodbenega sofinanciranja Naslednji rok za UREE je 7.3.2012.
 • Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso – DOLB 3. Sredstva so namenjena za izgradnjo sistemov DOLB (kapaciteta kotlovnice do 20 MW), za razširitev omrežja pri obstoječem DOLB ter za izgradnjo mikro sistemov DOLB. Državna pomoč znaša 30-50 % celotnih upravičenih stroškov. Rok za prijavo na razpis 1.3.2012.
 • Ugodni krediti za financiranje razvojno tehnoloških projektov za velika podjetja za raziskovalno – razvojno dejavnost ali naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva. Krediti za posamičen projekt od 200.000,00 EUR do 18.750.000,00 EUR.
 • Sofinanciranje kadrovskih štipendij za programe poklicnega in srednješolskega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih študijev (do 50%). Rok za oddajo je do konca marca 2012.
 • Z zaposlitvijo težje zaposljivih oseb si tržni delodajalci lahko pridobite subvencijo v višini 4.000,00 EUR (Novo javno povabilo Zaposli.me).
 • Za OBČINE: Do 50% sofinanciranje prenove javne razsvetljave.

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake:
Iskanje
MP izobraževanja
MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje.

Preberite več >>
Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje.

Preberite več >>
Vse za podjetje