Novosti pri (samo)zaposlovanju in delu tujcev

Avtor — 20.09.2015
Novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev se je pričel uporabljati 1. septembra. Najpomembnejša novost je uvedba enotnega dovoljenja, s katerim se nadomešča oziroma, ki združuje dovoljenje za bivanje in delo.
Novosti pri (samo)zaposlovanju in delu tujcev

Spremembe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Vir slike: bigstockphoto.com)

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je stopil v veljavo 1. septembra. Novi zakon uvaja velike spremembe na področju zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev, ki gredo predvsem v smeri zmanjšanja birokratskih ovir in administrativnih bremen.

S 1. septembrom je bilo tako za tujce iz tretjih držav uvedeno enotno dovoljenje za prebivanje in delo v Sloveniji. Enotna dovoljenja bodo izdajale upravne enote, po načelu vse-na-enem-mestu.

Zavodu za zaposlovanje pa bo izdal soglasje k temu dovoljenju, če bodo izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja. Postopek izdaje soglasja se bo začel po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote. To pomeni, da prosilcem za enotno dovoljenje po oddaji vloge ne bo potrebno pridobivati soglasja k temu dovoljenju. Upravna enota bo po uradni dolžnosti sama začela postopek pridobitve soglasja pri Zavodu za zaposlovanje

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo v Sloveniji nadomešča dosedanje delovno dovoljenje, ki ga je izdajal Zavod za zaposlovanje in dovoljenje za prebivanje, ki so ga izdajale upravne enote.

Kot že omenjeno, bo se bo morala vloga za enotno dovoljenje oddati na pristojni upravni enoti ali diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi, Zavod za zaposlovanje pa bo na zahtevo upravne enote preverjal vsebinske pogoje za izdajo dovoljenja po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter odločal o izdaji ustreznega soglasja k enotnemu dovoljenju.

Vrste soglasij, o katerih bo odločal Zavod za zaposlovanje na zahtevo upravne enote:

 • Soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo
 • Soglasje za zaposlitev
 • Soglasje k modri karti EU
 • Soglasje za usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev
 • Soglasje za individualne storitve tujcev
 • Soglasje za zastopnika
 • Soglasje za sezonsko delo
 • Soglasje za samozaposlitev

Pogoji za izdajo nekaterih soglasij:

1. Soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo poda ZRSZ na zahtevo UE tujcu, ki:

 • ima najmanj poklicno izobrazbo ali certifikat NPK, pridobljen v RS, in je bil v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev zaposlen ali samozaposlen v RS;
 • je bil v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge najmanj 30 mesecev zaposlen ali samozaposlen v RS;
 • je v obdobju zadnjih dveh let v RS pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo in se namerava zaposliti ali samozaposliti;
 • je v obdobju zadnjih dveh let v RS zaključil program raziskovalnega dela.

2. Soglasje za zastopnika poda Zavod, če:

 • delodajalec aktivno posluje (da je pri njem najmanj šest mesecev zaposlena najmanj ena oseba za polni delovni čas ali da je delodajalec najmanj šest mesecev vključen v obvezna socialna zavarovanja ali da je imel v vsakem od šestih mesecev prilive iz naslova opravljanja dejavnosti v višini 10.000 evrov na TRR, odprt v RS. V primeru poslovanja manj kot šest mesecev pa dokazuje investicijo najmanj 50.000 evrov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo); 
 • ima delodajalec poravnane davčne obveznosti iz naslova zaposlitve ali dela za zadnjih šest mesecev;
 • je zastopnik vpisan v ustreznem registru; 
 • je priložena pogodba o zaposlitvi.

3. Soglasje za samozaposlitev ni potrebno v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja tujca zaradi samozaposlitve. Tujec se lahko samozaposli po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v RS. Delo na podlagi tovrstnega soglasja oziroma dovoljenja je časovno omejeno.

Še vedno pa se bodo delovna dovoljenja izdajala za sezonska dela v kmetijstvu, ki ne presegajo 90 dni, za zaposlitev delavcev prek Sporazuma o zaposlovanju delavcev BiH v RS in za zaposlovanje hrvaških delavcev v prehodnem obdobju po vstopu Hrvaške v EU.

Prijava prostega delovnega mesta ne bo več obvezna v postopku izdaje enotnega dovoljenja, bo pa vlagatelju omogočeno, da pred vložitvijo vloge preveri stanje na trgu dela. Rok za posredovanje obvestila o stanju na trgu dela je skrajšan z 8 na največ 5 dni.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje


Oznake: ,