Novosti v poletnih dneh

Avtor — 18.07.2011
V nadaljevanju si preberite več o razpisih, ki so bili objavljeni prejšnji teden. Predstavljamo vam na novo objavljene razpise in aktualne razpise, ki bi vas utegnili zanimati. V tem tednu vam predstavljamo eno novost in kar sedem še vedno aktualnih razpisov.
Novosti v poletnih dneh

Novosti v poletnih dneh (slika: sxc.hu).

Novi razpisi, objavljeni v prejšnjem tednu

  • Do 50% sofinanciranje prenove javne razsvetljave. Prijavijo se lahko občine.

Še vedno aktualni razpisi

  • DOLB 3 – sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za 2012 – 2015.
  • Podpore vzreji vodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi: naložbe v nove ribogojnice ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih ribogojnic. Sofinanciranje do 60% upravičenih stroškov.
  • Naložbe v obrate za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov. Podpora do 60% upravičenih stroškov.
  • Ukrep 112 – enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom za lastniški prevzem kmetije.
  • Ukrep 312 – do 60% podpora razvoju mikro podjetij na podeželju. Sofinancira se obnova, gradnja zgradbe ter nakup opreme in strojev.
  • Subvencije za zaposlitev oseb, ki so bile 31.12.2010 vključene v programe javnih del ter zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb, v višini 7.500 EUR za zaposlitev za 18 mesecev. Prijavijo se lahko nevladne organizacije.
  • Sredstva za raziskave in razvoj v podjetjih ter za zaposlitev mladih raziskovalcev ali raziskovalcev iz raziskovalnih organizacij.

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake: ,