Novosti v pravnem položaju brezposelnih oseb

V času gospodarske recesije se je povečalo število brezposelnih oseb, narašča pa tudi število starejših (brezposelnih) oseb, ki potrebujejo posebno zaščito. Založba Verlag Dashöfer svari, da je vsem tem spremembam zakonodajalec dolžan slediti s svojo normativno dejavnostjo. Eno izmed podnačel načela pravne države je namreč načelo prilagajanja prava družbenim razmerjem.

V sredini oktobra 2010 je bil sprejet Zakon o urejanju trga dela – ZUTD, ki se je v pretežni meri pričel uporabljati z začetkom leta 2011 in poleg storitev za trg dela in aktivne politike zaposlovanja ureja tudi zavarovanje za primer brezposelnosti. V tem času se je prenehal uporabljati tudi Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti – ZZZPB.

Poleg zgoraj omenjenih sprememb sta bila že julija 2010 sprejeta dva zakona s področja socialnih pomoči, namenjena tudi brezposelnim osebam. Nova zakona sta:

  • Zakon o socialnovarstvenih prejemkih in
  • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS.

Omenjena zakona sta začela veljati že v začetku avgusta 2010, uporabljati pa se bosta začela od 1. junija, oziroma v določenem obsegu od 1. septembra 2011 naprej.

Pri Založbi Verlag Dashöfer še dodajajo: „ZSV bo tudi tedaj delno še ostal v veljavi, vendar ne bo več urejal denarnih socialnih pomoči. Urejal bo le področje socialnih storitev. To naj bi veljalo vse do sprejema posebnega zakona, ki naj bi urejal socialnovarstveno dejavnost.”

 

Vir: Dashofer.si, 24.1.2011

Oznake: , ,