Ob uvedbi davčnih blagajn poskrbite tudi za interni akt

Avtor — 11.12.2015
Večina slovenskih podjetnikov je v želji po uspešnem in mirnem poslovanju že sprejela nekatere notranje (interne) akte. Po uvedbi davčnih blagajn, ki bodo postale obvezne z 2. januarjem dalje, pa bo treba sprejeti tudi dodaten interni akt, ki bo urejal področje davčnega potrjevanja.
Ob uvedbi davčnih blagajn poskrbite tudi za interni akt

Ob uvedbi davčnih blagajn poskrbite tudi za interni akt (Vir slike: Pixabay.com)

S sprejetjem Zakona o davčnem potrjevanju računov je postalo jasno, da bo od 2. januarja 2016 dalje s pomočjo davčne blagajne treba potrjevati vse izdane gotovinske račune.

A marsikateri podjetnik še ne ve, da bo moral hkrati z uvedbo davčnih blagajn v podjetju sprejeti tudi interni akt, v katerem bo urejeno področje davčnega potrjevanja. Sprejetega internega akta sicer ne bo potrebno pošiljati na Finančno upravo Republike Slovenije, a bo ob morebitnem obisku inšpektorja predložitev le-tega obvezna. 

Interni akt bo moral vsebovati naslednje podatke:

  • osnovne podatke o podjetju;
  • oznake poslovnih prostorov; 
  • oznake e-naprav, uporabljenih v postopkih izdajanja računov in davčnega potrjevanja;
  • podatke o nepremičninah in premičninah, kjer bo izdajanje in davčno potrjevanje računov potekalo; 
  • izbrani način dodeljevanja številk računov;
  • številko, s katero se bo številčenje računov začenjalo. 

Da bi bilo na področju izdelave internega akta za davčno potrjevanje čim manj zmede, so pri podjetju SAOP d.o.o. pripravili brezplačen priročnik s štirimi primeri internih aktov, s katerimi si lahko pomagate pri izdelavi svojih dokumentov.

Interni akti bodo namreč različni glede na to, ali gre za:

  • en poslovni prostor in eno napravo;
  • več poslovnih prostorov in več naprav ter številčenje po napravi;
  • več poslovnih prostorov in več naprav ter številčenje po prostoru;
  • več poslovnih prostorov in več naprav ter številčenje po strežniku. 

Brezplačni priročnik si lahko na svoj računalnik prenesete na povezavi: 4 primeri internega akta >>

Oznake: