Občina Hrastnik bo podjetnikom namenila 52 tisoč evrov.

Avtor — 29.02.2016
Predmet javnega razpisa Občine Hrastnik je sofinanciranje oziroma dodeljevanje nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala za pospeševanje razvoja podjetništva v občini v letu 2016. Rok za prijavo je 16. maj 2016.
Občina Hrastnik bo podjetnikom namenila 52 tisoč evrov.

Občina Hrastnik je objavila razpis (Vir slike: Pixabay.com)

Sredstva so namenjena malemu gospodarstvu: mikro in malim podjetjem – gospodarskim družbam, socialnim podjetjem ali zadrugam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter subjektom, ki pospešujejo razvoj podjetništva, kot so zbornice, podjetniki krožki v osnovnih šolah ipd.

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij in drugih aktivnosti, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva ter zmanjševanju brezposelnosti v Hrastniku.

Poziv za ta javni razpis se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 16. 5. 2016, do 15.00 ure.

Javni razpis se izvaja po pravilih »pomoči de minimis« za ukrepe:

  • spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
  • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti,
  • spodbujanje sobodajalstva,
  • spodbujanje socialnega podjetništva.

Javni razpis se ne izvaja po pravilih »pomoči de minimis« za ukrepe:

  • delovanje podjetniških krožkov,
  • delovanje zbornic na področju podjetništva

Vir: Hrastnik.si


Oznake: