Občina Komen spodbuja zaposlovanje

Avtor — 28.02.2016
Občina Komen je razpisala razpis, s katerim bo podelila 10.000 evrov proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja prvih zaposlitev, pripravništev, novih zaposlitev ali samozaposlitev za podjetnike iz tamkajšnje občine.
Občina Komen spodbuja zaposlovanje

Občina Komen spodbuja zaposlovanje (Vir slike: Pixabay.com)

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen, in sicer:

  • sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),
  • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2),
  • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

Rok za predložitev vlog za prvo obravnavo je 21 dni od objave v Uradnem listu RS. Vloge se bodo obravnavale še 12. septembra 2016; zadnji rok za oddajo vlog je 9. september 2016. Komisija bo vloge obravnavala do porabe proračunskih sredstev, ki znašajo 10.000 evrov. 

Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu “Vloga – prijava na Javni razpis za sofinanciranje ukrepo spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2016”. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana in žigosana ter mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Preberite več o razpisu.

Oznake: