Obdarovanje in davki

Avtor — 04.12.2009
Prihaja čas obdarovanj in tudi tukaj moramo biti pozorni na davke, saj je obdarovanje zajeto kar v petih davčnih zakonih. Glavni merili sta razmerje med izplačevalcem in prejemnikom darila ter njegova vrednost.
Obdarovanje in davki

Davki in darila (Vir slike: BCCB).

Darilo, ki ga prejme fizična
oseba od pravne osebe, ki ni njen delodajalec, se po zakonu o dohodnini šteje
za
dohodek razen v primeru, ko vrednost darila ne presega 42 evrov oziroma, če
skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca ne
presega 84 evrov. Če vrednost darila preseže vrednost 42 evrov mora darovalec
(pravna oseba) izračunati in plačati
akontacijo dohodnine v višini 25 odstotkov od
vrednosti darila ter preko e-davkov oddati
rek obrazec. Fizična oseba, ki prejme darilo, mora predložiti svojo davčno številko.

 

Zakon o dohodnini
(ZDoh-2),108. člen (davčna osnova za druge dohodke)

Obdarovanje poslovnih partnerjev

Pri obdarovanju poslovnih
partnerjev se darila štejejo kot
strošek reprezentance in se priznajo kot odhodek v višini 50 odstotkov vrednosti darila. Darilo katerega vrednost ne preseže 20 evrov, se šteje za darilo manjše vrednosti. Za tako darilo velja, da
davka na dodano vrednost ni potrebno obračunati, vendar to le v primeru, da
obdarovalec obdaruje občasno in ne vedno istih oseb.

2. odstavek  31. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb (
ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 92/2008)

 

Obdarovanje otrok zaposlenih

Darilo otrokom
zaposlenih
(4
alineja 3. odstavka 39. člena ZDoh-2), ki ga delodajalec podari v decembru
otroku zaposlenega, se ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova
vrednost ne presega 42 evrov. Navedeno velja za darilo dano otroku do starosti
15 let
.

4
alineja 3. odstavka 39. člena ZDoh-2

Članek je prispevala Špela Peršl Mlakar iz MP računovodstva Računovodstvo Kay


Oznake: