Obdavčitev forexa (dopolnjeno)

Ker se v zadnjem času na našem podjetniškem forumu pojavljajo mnoga vprašanja o obdavčitvi forexa, smo se odločili, da bomo področje nekoliko raziskali in razjasili dileme.
Obdavčitev forexa (dopolnjeno)

Obdavčitev forexa

Pogledali smo v Uradni list Republike Slovenije, v katerem je bil dne razglašen Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI). Sprejel ga je Državni zbor Republike Slovenije na seji
18. junija 2008, v Uradnem listu je bil objavljen 30.6. 2008., v veljavo pa je stopil 15 dni kasneje. 

Za odgovor na naše vprašanje je najbolj pomemben naslednji (xx člen zakona):

 • (1) Davek se izračuna in plača od davčne osnove, ugotovljene v skladu z določbami 11. člena tega zakona, po stopnji 20%.
 • (2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se stopnja davka znižuje
  vsakih pet let imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma
  vsakih pet let od sklenitve posla in znaša po dopolnjenih:

1. petih letih imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma po petih letih od sklenitve posla: 15%,

2. desetih letih imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma po desetih letih od sklenitve posla: 10%,

3. 15 letih imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma po petnajstih letih od sklenitve posla: 5%.

 • (3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se davek od dobička,
  doseženega z odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta pred
  potekom dvanajstih mesecev imetništva izvedenega finančnega instrumenta
  oziroma dvanajstih mesecev od sklenitve posla, izračuna in plača od
  davčne osnove, ugotovljene v skladu z določbami 11. člena tega zakona,
  po stopnji 40%.

Glede na specifiko tovrstnega trgovanja, ki pri večini trgovalcev traja nekaj dni oziroma nekaj tednov, nam je kmalu jasno, da za večino forex transakcij velja 40 % stopnja davka. Vsaj kar se tiče fizičnih oseb. Drugače pa je za pravne…


Dopolnjeno:

Kljub zgoraj napisanemu, pa je davčna uprava o zadevi konec novembra izdala naslednje pojasnilo:

Upoštevaje opredelitev izvedenih finančnih instrumentov v točkah 4 do
11 drugega odstavka 7. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov
(ZTFI), se za izvedene finančne instrumente po ZDDOIFI NE ŠTEJEJO posli
promptnega (spot) valutnega trgovanja (tj. posli, ki se takoj izvršijo,
poravnava pa se lahko izvrši do nekaj dni kasneje). Navedeno je
potrebno upoštevati v primeru trgovanja preko Foreign Exchange Market (FOREX).

Povezava na Zakon o davku od dobička od osvojitve izvedenih finančnih instrumentov >>

Povezava do pojasnila DURSA >>

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GPDR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

03.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GPDR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje