Objavljen je razpis P2A za inovativna podjetja

Avtor — 13.03.2015
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P2A, s katerim bo podelil spodbude inovativnim podjetjem in podjetnim posameznikom. V kolikor želite sodelovati s svojim podjetjem, morate prej sodelovati v pred-selekcijskem postopku tekmovanja Start:up Slovenija 2015.
Objavljen je razpis P2A za inovativna podjetja

Objavljen je razpis P2A za inovativna podjetja (Vir slike: BigStockPhoto.com)

Namen subvencij je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Upravičeni stroški so na primer stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in dohodek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oz. proizvoda, stroški mentoriranja… Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25 odstotno povezana (lastniški delež) s podjetjem-upravičencem. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno prevozna sredstva. 

Objavljena sta tudi razpisa SK75 in SK200 >>

Subvencija se odobri za upravičene stroške nastale od 1. septembra 2014 do 30. septembra 2015. 

Pogoji kandidiranja za subvencijo so naslednji:

  • podjetje mora sodelovati v pred-selekcijskem postopku tekmovanja Start:up Slovenija 2015, kjer lahko vsa prijavljena podjetja v okviru DEMO dneva pridobijo do 40 točk za potrebe tega razpisa,
  • podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let,
  • iz vloge mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom po 3 letih,
  • podjetje mora biti ustanovljeno v Republiki Sloveniji,
  • rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan,
  • razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
  • dokument Predstavitev startup projekta mora biti v slovenskem jeziku. Vsi izračuni in finančne projekcije pa v EUR.

Rok za oddajo prijav na razpis je 21. april 2015.

Vir: Slovenski podjetniški sklad


Oznake: , , ,