Najnovejši podatki o številu poslovnih subjektov

Avtor Maja Borštnik — 15.01.2013
Komentiraj!
AJPES je objavil najnovejše podatke o številu poslovnih subjektov, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije. V zadnjem četrtletju se je njihovo število nekoliko zmanjšalo, na dan 31.12.2012 jih je bilo 187.426, kar je za 931 manj kot na dan 31.9.2012.
Najnovejši podatki o številu poslovnih subjektov

Objavljeni najnovejši podatki o številu poslovnih subjektov (Vir slike: sxc.hu)

V primerjavi z letom 2011 je v letu 2012 zaznati porast skupnega števila poslovnih subjektov. V letu 2011 je bilo v Poslovni register Slovenije vpisanih 185.585 poslovnih subjektov, v letu 2012 pa jih je bilo nekoliko več - 187.426. V skladu z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije se med poslovne subjekte štejejo:

 • gospodarske družbe in zadruge
 • samostojni podjetniki posamezniki
 • pravne osebe javnega prava
 • nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
 • društva
 • druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti.

V zadnjih 12 mesecih se je predvsem povečalo število gospodarskih družb in zadrug (za 2.671), nepridobitnih organizacij (za 148), društev (za 339) in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (za 230). Opaziti pa je bilo zmanjšanje števila samostojnih podjetnikov, teh je bilo 1.535 manj kot v letu 2011.

V tabeli si poglejte število poslovnih subjektov v posameznih četrtletjih leta 2012.

  Stanje na
  dan
  31. 3. 201231. 6. 2012 31. 9. 201231. 12. 2012
  Gospodarske
  družbe,
  zadruge
  64.235 64.973 66.013 66.185
  Samostojni
  podjetniki
  77.759 77.297 77.007 75.880
  Pravne
  osebe
  2.834 2.835 2.827 2.816
  Nepridobitne
  organizacije
  7.825 7.862 7.911 7.948
  Društva 22.447 22.518 22.585 22.713
  Druge fizične
  osebe
  11.791 11.975 12.014 11.884
  Skupaj 186.891 187.460 188.357 187.426

  Vir: AJPES

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

  Prijavi se na e-novice!