Objavljeni sveži podatki o številu poslovnih subjektov

Avtor — 19.07.2012
AJPES je objavil najnovejše podatke o številu poslovnih subjektov, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije. V zadnjem četrtletju se je njihovo število nekoliko povišalo, na dan 31.6.2012 jih je bilo 187.460, kar je za 569 več kot na dan 31.3.2012.
Objavljeni sveži podatki o številu poslovnih subjektov

Objavljeni novi podatki o številu poslovnih subjektov (Vir slike: sxc.hu)

V primerjavi z letom 2011 je v letu 2012 zaznati porast skupnega števila izbrisanih poslovnih subjektov in upad skupnega števila novo vpisanih poslovnih subjektov iz Poslovnega Registra Slovenije.

V skladu z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije se med poslovne subjekte štejejo:

  • gospodarske družbe in zadruge
  • samostojni podjetniki posamezniki
  • pravne osebe javnega prava
  • nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
  • društva
  • druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti.
Stanje na
dan
31. 3. 2012 31. 6. 2012
Gospodarske
družbe,
zadruge
64.235 64.973
Samostojni
podjetniki
77.759 77.297
Pravne
osebe
2.834 2.835
Nepridobitne
organizacije
7.825 7.862
Društva 22.447 22.518
Druge fizične
osebe
11.791 11.975
Skupaj 186.891 187.460

Vir: AJPES

Oznake: , ,