Potrjen prag 50.000 evrov za vstop v sistem DDV

Avtor — 25.01.2013
Pred dobrim tednom smo poročali o tem, da lahko kmalu pričakujemo, da bo v veljavo stopila sprememba 94. člena ZDDV-1. Od danes pa je bil prag 50.000 evrov tudi potrjen in stopil v veljavo. Torej, po novem se je prag za vstop v sistem DDV za mala podjetja povišal s 25 tisoč na 50 tisoč evrov.
Potrjen prag 50.000 evrov za vstop v sistem DDV

Od danes potrjen prag 50.000 evrov za obvezen vstop v sistem DDV. (Vir slike: sxc.hu)

Posebno obvestilo: Imamo nekaj nasprotujočih mnenj glede tega, kdaj sprememba stopi v veljavo. Sprememba je bila namreč z dnem 25.1.2013 objavljena v uradnem listu evropske unije, ne pa še v slovenskem uradnem listu. Nekateri menijo, da novo pravilo vstopi v veljavo šele z objavo v slovenskem uradnem listu (na to kaže ta člen: “Ta sklep začne učinkovati na dan uradne obvestitve iz obvestila”). Kaj je res, vas obvestimo takoj, ko dobimo potrditev!

Sprememba za mala podjetja pomeni povišanje praga s 25 tisoč na 50 tisoč evrov obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih, kar bo malim podjetjem poenostavilo sistem DDV, to pa bo znatno zmanjšalo obremenitev tistih podjetij, ki so upravičena do te ureditve, saj bodo oproščena številnih obveznosti z DDV.

Več na to temo si preberite v novici z naslovom Povišan prag obdavčljivega prometa na 50 tisoč evrov

Izvedbeni Sklep Sveta Evropske unije je bil objavljen v Ur.l. Evropske unije z dne 25.1.2013, številka L22/15. V sklepu je zapisano, da se Republiki Sloveniji dovoli oprostitev DDV za davčne zavezance, katerih letni promet ne presega 50.000 evrov, sklep začne učinkovati z dnem objave, velja pa od 1.1.2013.

Poročali smo tudi že, da davčni zavezanci, ki bodo na dan objave obvestila identificirani za namene DDV, ker presegajo prag 25 tisoč evrov po trenutno veljavni ureditvi in bodo izpolnjevali pogoje za oprostitev obračunavanja DDV, ker v obdobju zadnjih 12 mesecev niso presegli oziroma ni verjetno, da bodo presegli znesek 50 tisoč evrov obdavčljivega prometa, ostanejo identificirani za namene DDV še naprej, vendar pa se lahko odločijo za prenehanje identifikacije za namene DDV.

Po uvedbi pavšalne obdavčitve na začetku leta je to drugi pomemben ukrep, ki bo vsaj nekoliko razbremenil mala podjetja. Svetujemo vam, da se z vašim računovodjo pogovorite, če se vam splača, da ne postanete zavezanec za DDV.

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

Oznake: ,