Odgovor strokovnjaka: dolžnost tujca imenovati davčnega zastopnika v Sloveniji

Avtor — 09.03.2011
Tokratno vprašanje se nanaša na dolžnost tujca imenovati davčnega zastopnika v Sloveniji. Imenovanje le-tega kot osebo, ki mora plačati DDV, ni obvezno, če je plačnik DDV davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici, medtem ko je obvezno za zavezance s sedežem v tretji državi.
Odgovor strokovnjaka: dolžnost tujca imenovati davčnega zastopnika v Sloveniji

Odgovor strokovnjaka: dolžnost tujca imenovati davčnega zastopnika v Sloveniji (vir slike: sxc.hu).

Vprašanje:

V katerih primerih so tujci dolžni imenovati davčnega zastopnika v Sloveniji?

Odgovor:

Zakon o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) določa, da če je plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ima pa sedež v drugi državi članici, lahko ta davčni zavezanec imenuje davčnega zastopnika kot osebo, ki mora plačati DDV.

Če je plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ima pa sedež v tretji državi ali na tretjem ozemlju, mora tak davčni zavezanec imenovati davčnega zastopnika kot osebo, ki mora plačati DDV, razen v primeru, ko tak davčni zavezanec uporablja posebno ureditev za davčne zavezance, ki nimajo sedeža znotraj Unije, in opravljajo elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci.

Če povzamemo: imenovanje davčnega zastopnika kot osebo, ki mora plačati DDV, ni obvezno, če je plačnik DDV davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici, medtem ko je obvezno imenovanje davčnega zastopnika za davčne zavezance, ki imajo sedež v tretji državi oziroma na tretjem ozemlju.

Zaradi obširnosti tematike, vam predlagamo, da si podrobnejše informacije in razlago preberete na spletnih spletnih straneh DURS, kjer je objavljeno obširno navodilo št. 4230-607/2011-2, s katerim so odpravljeni morebitni dvomi o tem, v katerih primerih so tujci dolžni imenovati davčnega zastopnika v Sloveniji in v katerih primerih je takšna določitev prostovoljna. Poleg tega opisuje tudi, kakšna je odgovornost davčnih zastopnikov, kako je s solidarno odgovornostjo ter kdo je v tovrstnih primerih zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost.

Več pojasnil in nasvetov na to temo najdete tudi v vestniku DDV v poslovni praksi založbe Verlag Dashfer.

Vir: DURS, Verlag Dashfer


Oznake: , , ,