Odgovor strokovnjaka: izbris podjetja iz sodnega registra

Avtor — 22.04.2013
V tokratni rubriki Odgovor strokovnjaka odgovarjamo na vprašanji, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da se podjetje lahko izbriše iz poslovnega registra (brez likvidacije) in kolikšni so stroški, povezani z izbrisom podjetja iz registra.
Odgovor strokovnjaka: izbris podjetja iz sodnega registra

Odgovor strokovnjaka: izbris podjetja iz sodnega registra. (Vir slike: sxc.hu)

Vprašanje

Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da se podjetje lahko izbriše iz poslovnega registra (brez likvidacije)? Kolikšni so stroški, povezani z izbrisom podjetja iz registra?

Odgovor

Izbris družbe iz sodnega registra po skrajšanem postopku (brez likvidacije) se v praksi pojavi, kadar podjetniki zaradi različnih razlogov »ohranjajo podjetje pri življenju« (oddajajo bilance na AJPES), čeprav podjetje ne posluje. S tem nastajajo stroški, ki pa z zaprtjem podjetja oziroma izbrisom tega iz sodnega registra prenehajo bremeniti njegovega lastnika.

Izbris družbe iz sodnega registra

Kdo lahko zapre podjetje tako, da izbriše družbo iz sodnega registra po skrajšanem postopku (brez likvidacije)?

To lahko storijo družbeniki družb, ki:

  • imajo poplačane vse obveznosti družbe;
  • imajo urejena vsa razmerja z svojimi zaposlenimi in
  • v postopku izbrisa izjavijo, da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Družbe, ki nimajo poplačanih vseh obveznosti družbe in ki nimajo urejenih vseh razmerij s svojimi zaposlenimi, na tak način ne morejo zapreti podjetja.

Več o tem, kdo lahko opravi izbris družbe iz sodnega registra, kam nasloviti zahtevo po zaprtju podjetja oz. izbrisu podjetja iz sodnega registra, kako poteka postopek izbrisa in o notarskih taksah in drugih stroških si preberite v MP članku z naslovom: Kako izbrisati podjetje iz sodnega registra

Koliko stane zaprtje podjetja?

Stroški notarske storitve: vrednotenje in obračunavanje notarskih storitev je določeno v notarski tarifi (vrednost točke brez DDV: 1 točka = 0,459 EUR).

  • Za sestavo notarskega zapisnika, s katerim notar potrdi sklepe skupščine ali sklepe edinega družbenika gospodarske družbe (razen delniške družbe, GIZ ali zadruge), znaša pristojbina po tarifi št. 1, znižana za 30 odstotkov, vendar največ 1.500 točk. Pristojbina se odmeri od zneska osnovnega kapitala.
  • Za sestavo predloga za vpis v sodni register znaša pristojbina 80 točk (tarifa št. 13 a) in po porabi časa za pregled listin po št. 14;
  • Za pregled vpisa v sodnem registru pred in po notarski storitvi znaša pristojbina skupaj 50 točk (tarifa št. 19.5.).

Poleg tega je stranka dolžna povrniti notarju:

  • izdatke v dejanski višini ali v pavšalni višini 2 odstotkov skupne cene storitve, z dodanim 1 odstotkom od presežka nad 1000 točk, če skupna cena storitve presega 1000 točk;
  • pisarniške stroške za izdelavo odpravkov in overjenih prepisov notarskih listin, za vsako stran 1 točko;
  • pristojbino za overitev prepisov listin po tarifi št. 16.8. (na primer overitev prepisa iz knjige sklepov, dovoljenje ATVP za spremembo statuta) v višini 5 točk za vsako stran.

Vir: Kako izbrisati podjetje iz sodnega registra

Oznake: , , , ,
Iskanje
MP izobraževanja
MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje.

Preberite več >>
Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje.

Preberite več >>
Vse za podjetje