Odgovor strokovnjaka: Kdo lahko odpre popoldanski s.p.?

Avtor — 12.08.2014
V današnjem Odgovoru strokovnjaka bomo odgovorili na vprašanje, kdo lahko odpre t.i. popoldanski s.p. oziroma kdo lahko opravlja dejavnost kot postranski poklic ter predstavili višino prispevkov, ki jih morajo "popoldanci" plačevati.
Odgovor strokovnjaka: Kdo lahko odpre popoldanski s.p.?

Odgovor strokovnjaka: Odprtje popoldanskega s.p. (Vir slike: freeimages.com)

Vprašanje:

Kdo lahko odpre popoldanski s.p. in kakšne prispevke mora plačevati?

Odgovor:

Popoldanski s.p. lahko odpre oseba, ki je v delovnem razmerju za polni delovni čas, torej za 40 ur tedensko in iz tega naslova že plačuje prispevke za socialna zavarovanja. 

Pravno-formalno se popoldanski s.p. od t.i. polnega oziroma navadnega s.p. ne razlikuje. V obeh primerih imata nosilca dejavnosti enake dolžnosti in obveznosti.

Več o popoldanskem s.p. preberite v članku Popoldanski s.p. 

Popoldanski s.p. pa se od navadnega s.p. razlikuje v višini prispevkov. Medtem ko minimalni prispevki za navadni s.p. (brez upoštevanja delne oprostitve prispevkov ob odprtju določenega podjetja) znašajo 330,15 evrov, mora oseba s popoldanskim s.p. v državno blagajno mesečno prispevati 64,57 evrov.

Slednji znesek je sestavljen iz prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 31,85 evrov in prispevka za zdravstveno zavarovanje v višini 32,72 evrov. Prispevke je potrebno plačati najkasneje do 15. v mesecu, ne glede na dejstvo, da ni bil izdan noben račun in da ni bilo prejeto nobeno plačilo. 


Oznake: ,