Odgovor strokovnjaka: letno poročilo za s.p.

Avtor — 18.03.2013
Tokrat si bomo podrobneje ogledali tematiko oddaje letnega poročila. Samostojni podjetniki morajo namreč enkrat letno, v treh mesecih po koncu poslovnega leta, sestaviti letno poročilo, katerega vsebina je odvisna od števila zaposlenih, prihodkov od prodaje in vrednosti aktive.
Odgovor strokovnjaka: letno poročilo za s.p.

Odgovor strokovnjaka: letno poročilo za s.p. (Vir slike: sxc.hu)

Vprašanje

Kako je sestavljeno letno poročilo za s.p. in do kdaj ga je potrebno oddati?

Odgovor

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah morajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki enkrat letno, v treh mesecih po koncu poslovnega leta, torej do 31. marca naslednjega leta, sestaviti letno poročilo, katerega obseg in vsebina sta odvisna od njihove velikosti. Podatki za razvrstitev v velikostni razred so število zaposlenih, prihodki od prodaje in vrednost aktive.

Računovodsko poročilo v grobem sestavljajo:

  • računovodski izkazi, kot so bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala in priloga s pojasnili,
  • poslovno poročilo.

Več o oddaji letnega poročila za gospodarske družbe in s.p si preberite v našem podjetniškem kotičku.

Oddaja letnega poročila

Do 31. marca morajo samostojni podjetniki oddati obračun davka od odhodka iz dejavnosti. Oddajajo se izključno v elektronski obliki preko e-davkov. Pred oddajo moramo pridobiti digitalno pooblastilo ali pooblastiti računovodski servis za oddajo.

Obračun davka od dohodka iz dejavnosti pa je sestavljen iz:

  • obrazca za obračun davka iz dejavnosti,
  • bilance stanja,
  • izkaza poslovnega izida.

Vir: Letna poročila gospodarskih družb in s.p

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!


Oznake: , , ,