Odgovor strokovnjaka: porodniška in s.p.

Avtor — 08.04.2014
V tokratni rubriki Odgovor strokovnjaka se bomo ukvarjali s porodniškim dopustom samostojnih podjetnic. V nadaljevanju bomo razložili vse v zvezi s starševskim nadomestilom in vplivom le-tega na poslovanje samostojnih podjetnic.
Odgovor strokovnjaka: porodniška in s.p.

Odgovor strokovnjaka: porodniška in s.p. (Vir slike: sxc.hu)

Vprašanje:

Kako samostojna podjetnica izkoristi pravico do porodniškega nadomestila in kako izraba pravice do porodniškega nadomestila vpliva na poslovanje samostojnih podjetnic?

Odgovor:

Samostojnim podjetnicam po rojstvu otroka pripada pravica do starševskega nadomestila. Vlogo za izrabo pravice do starševskega nadomestila samostojne podjetnice oddajo na Centru za socialno delo, na področju katerega imajo stalno prebivališče. Vloga se lahko odda 60 dni pred predvidenim dnevom poroda (ki ga določi ginekolog) oziroma najkasneje do dneva pred nastopom porodniške. Pravica do starševskega nadomestila gre tistim s.p., ki so zavarovane na dan pred nastopom porodniškega dopusta ali pa so bile zavarovane vsaj 12 mesecev v zadnjih 3 letih.

Osnova za izračun starševskega nadomestila je povprečna osnova od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo prve vloge za porodniški dopust. 

Izplačilo starševskega nadomestila ne sme biti nižje od 55 % minimalne plače (tj. 434 evrov).

Pravica do starševskega nadomestila pa preneha, če pristojna inšpekcija za delo ugotovi, da samostojna podjetnica v času izrabe porodniškega nadomestila dela. Hkrati mora samostojna podjetnica vrniti celoten prejeti znesek starševskega nadomestila z obrestmi vred. 

Vendar pa to ne pomeni, da mora s.p. zapreti podjetje, le sama ne sme delati v njem. V primeru, da ima že koga zaposlenega, glede nadaljnjega poslovanja ni problemov. V nasprotnem primeru lahko postavi nekoga za prokurista, ali pa sklene z njim podjemno pogodbo, lahko za čas porodniške koga zaposli ali pa vzame na delo študenta.

Prispevki so v času porodniškega dopusta plačani s strani države, torej s.p. v času porodniškega dopusta ne plačuje prispevkov.

Oznake: , ,