Odgovor strokovnjaka: Poslovanje z uporabo žiga

Avtor — 18.06.2014
V tokratni rubriki Odgovor strokovnjaka bomo odgovorili na vprašanje, ali je obvezno pri poslovanju uporabljati žig oziroma štampiljko. Nekateri žigu dajejo velik pomen in ga smatrajo kot potrditveni dokaz pravilne in resnične identifikacije podpisanega. Več preberite v nadaljevanju.
Odgovor strokovnjaka: Poslovanje z uporabo žiga

Poslovanje z uporabo žiga. (Vir slike: freeimages.com)

Vprašanje:

Ali je uporaba žiga (štampiljke) pri poslovanju obvezna?

Odgovor:

Uporaba žiga (štampiljke) sedaj ni več obvezna, je pa bil slednji včasih obvezni del vsake sklenjene pogodbe ali drugega poslovnega dokumenta.

V kolikor se podjetnik ali gospodarska družba še vseeno odločita za njegovo uporabo, je to potrebno urediti v njunih internih aktih

Čeprav uporaba žiga ni zakonska obveznost, je pa uveljavljena poslovna praksa. Veliko strank ter tudi domačih in tujih podjetij še vedno prisega na uporabo žiga, saj pravijo, da le-ta zagotavlja verodostojnost dokumentu, hkrati pa je pomemben del celostne grafične podobe podjetja.

Pri uporabi večjega števila žigov, je priporočljivo, da so ločeni z različnimi, a zaporednimi številkami. Hkrati je smotrno voditi evidenco oseb, pooblaščenih za uporabo posameznih žigov. Tako se zagotavljata preglednost in odgovornost pri uporabi žigov.

Če je sprejeta odločitev o uporabi žiga, se mora ta uporabljati vedno in povsod. To lahko privede do nerodnih situacij, saj se lahko zgodi, da žiga ni pri roki, ko je čas za podpis pogodbe.

Več odgovorov najdete v rubriki Odgovor strokovnjaka

Za tiste, ki ne uporabljajo žiga, je za veljavnost pogodbe in drugih dokumentov, dovolj podpis. Zakonodaja pri izdajanju poslovnih dokumentov ne določa obveznosti dajanja izjav, da subjekt nima žiga, oziroma ne določa, da mora drugi subjekt dobiti tako izjavo, da bi lahko medsebojno veljavno poslovala. A praksa je včasih drugačna. Marsikateri državni uradnik zakonitim zastopnikom podjetja pri podpisovanju pogodbe naloži, da na mestu, kjer je predviden žig, napiše Poslujemo brez žiga in se pod to izjavo podpiše.

Žig se izdeluje po prejetem sklepu o registraciji podjetja, nikakor ne prej, saj obstaja možnost, da bo zahteva za registracijo podjetja zavrnjena, in bo tako podjetniku nastal dodaten strošek. Če podjetje potrebuje žig le za potrjevanje poslovnih dokumentov, potem je najbolje, da vsebuje le ime podjetja, sedež in naslov. Če pa se žig uporablja tudi kot neke vrste vizitka, pa naj se poleg omenjenega dodajo še podatki o: davčni številki podjetja oziroma ID-številki za DDV, matični številki, kontaktni podatki – telefonska številka, naslov spletne strani podjetja ipd.

Izdelavo žiga oziroma sam žig se lahko uveljavlja kot strošek v podjetju, zato je potrebno od izdelovalca pridobiti izvirni (original) račun.


Oznake: ,