Odgovor strokovnjaka: Prenos družinskega podjetja

Avtor — 18.03.2015
V današnji rubriki Odgovor strokovnjaka bo predstavljen postopek prenosa podjetja iz enega družinskega člana na drugega. V Sloveniji namreč obstaja relativno veliko število družinskih podjetij, ki se prenašajo iz roda v rod.
Odgovor strokovnjaka: Prenos družinskega podjetja

Odgovor strokovnjaka: Prenos družinskega podjetja (Vir slike: freeimages.com)

Vprašanje:

Kakšen je postopek pri prenosu podjetja na družinskega člana in posebnosti pri slednjem?

Odgovor:

Družinsko podjetje ni pravni pojem, ampak bolj sociološki, ki označuje povezanost podjetja z ekonomskega in sociološkega vidika, ter v širšem pomenu upošteva družbene odnose znotraj družine. Družinsko podjetje se razlikuje od drugih po tem, da prehaja lastništvo podjetja skozi več družinskih generacij, pri čemur se morata upoštevati znanje in vizija obeh izmed njih, najpomembnejše upravljalske pravice pripadajo družinskim članom, pri njegovem poslovanju pa imajo mnogo večji vpliv čustva kot pri “nedružinskem” podjetju.

Prenos podjetja ureja Zakon o gospodarskih družbah v 72a. členu. Slednji določa, da lahko podjetnik za časa svojega življenja prenese podjetje na zakonca ali zunajzakonskega partnerja/ico, ali osebo, s katero živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroke, posvojence, starše, posvojitelje, vnuke, brate in sestre. Za te osebe v nadaljevanju uporabljamo pojem podjetnik prevzemnik.

S prenosom preidejo na podjetnika prevzemnika podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika. 

Podjetnik in podjetnik prevzemnik morata skleniti pogodbo o prenosu podjetja v obliki notarskega zapisa.

V pogodbi o prenosu podjetja morajo biti navedeni:

 • firma in sedež podjetnika,
 • morebitno izrecno soglasje glede uporabe imena in priimka podjetnika v firmi podjetnika prevzemnika ter morebitno izrecno soglasje glede uporabe matične številke podjetnika,
 • izjava o prenosu podjetja in
 • vrednost podjetja (premoženje ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem) na dan obračuna prenosa podjetja z natančnim opisom podjetja, pri čemer se je mogoče sklicevati na listine, kot so letna bilanca stanja, vmesna bilanca stanja ali ustrezen računovodski izkaz, če je na podlagi njihove vsebine mogoče določiti vrednost podjetja, ki je predmet prenosa. Predložene listine na dan prijave za vpis prenosa podjetja v register ne smejo biti starejše od treh mesecev.

Dan obračuna prenosa podjetja iz prejšnjega odstavka je bilančni presečni dan, po stanju na katerega podjetnik sestavi računovodske izkaze podjetja podjetnika.

Podjetnik mora objaviti nameravani prenos vsaj tri mesece pred samim prenosom dejavnosti na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih) ter ob tem navesti tudi dan prenosa dejavnosti.

Podjetnik prevzemnik mora vložiti prijavo za vpis prenosa podjetja pri AJPES. Predlogu za vpis prenosa podjetja je treba priložiti pogodbo o prenosu podjetja ter naslednje podatke:

 • predlagan datum vpisa, ki je poznejši od dne vložitve prijave za vpis in ni daljši od treh mesecev od dne vložitve prijave za vpis,
 • firmo podjetnika in podatke o sedežu,
 • podatke o skrajšani firmi, če jo ima,
 • podatke o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko,
 • podatke o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko,
 • navedbo dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal,
 • podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije, in
 • podatek o poslovnem naslovu, ki vključuje te podatke: država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj.

Če podjetnik prevzemnik ne izpolni obveznosti, ki so nastale podjetniku v zvezi s podjetjem pred vpisom prenosa podjetja v Poslovni register Slovenije, odgovarja zanje podjetnik z vsem svojim premoženjem.

Prenos podjetja na družinskega naslednika / prevzemnika podjetja je lahko pod določenimi pogoji davčno nevtralen oziroma neobdavčen. Ti pogoji so:

Kako lahko sorodnik brezplačno pomaga v podjetji si preberite v članku Kratkotrajno delo

 • prevzemnik mora nadaljevati z opravljanjem dejavnosti v Sloveniji in podjetja ne sme zapreti v naslednjih petih letih, sicer se davčne obveznosti iz naslova prenosa podjetja obračunajo za nazaj,
 • ovrednotiti mora vsa prevzeta sredstva in obveznosti,
 • izračunati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi,
 • amortizirati mora sredstva po isti stopnji kot prepisnik,
 • prevzeti mora rezervacije ter pogoje v zvezi z njimi.
Viri: ZGD-1, ZDoh-2, Razvojne dileme družinskih podjetij (Tanja Bitenc, Ljubljana, 2010)
Oznake: , ,
Iskanje
MP izobraževanja
MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje.

Preberite več >>
Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje.

Preberite več >>
Vse za podjetje