Odgovor strokovnjaka: Prenos družinskega podjetja

V današnji rubriki Odgovor strokovnjaka bo predstavljen postopek prenosa podjetja iz enega družinskega člana na drugega. V Sloveniji namreč obstaja relativno veliko število družinskih podjetij, ki se prenašajo iz roda v rod.
Odgovor strokovnjaka: Prenos družinskega podjetja

Odgovor strokovnjaka: Prenos družinskega podjetja (Vir slike: freeimages.com)

Vprašanje:

Kakšen je postopek pri prenosu podjetja na družinskega člana in posebnosti pri slednjem?

Odgovor:

Družinsko podjetje ni pravni pojem, ampak bolj sociološki, ki označuje povezanost podjetja z ekonomskega in sociološkega vidika, ter v širšem pomenu upošteva družbene odnose znotraj družine. Družinsko podjetje se razlikuje od drugih po tem, da prehaja lastništvo podjetja skozi več družinskih generacij, pri čemur se morata upoštevati znanje in vizija obeh izmed njih, najpomembnejše upravljalske pravice pripadajo družinskim članom, pri njegovem poslovanju pa imajo mnogo večji vpliv čustva kot pri “nedružinskem” podjetju.

Prenos podjetja ureja Zakon o gospodarskih družbah v 72a. členu. Slednji določa, da lahko podjetnik za časa svojega življenja prenese podjetje na zakonca ali zunajzakonskega partnerja/ico, ali osebo, s katero živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroke, posvojence, starše, posvojitelje, vnuke, brate in sestre. Za te osebe v nadaljevanju uporabljamo pojem podjetnik prevzemnik.

S prenosom preidejo na podjetnika prevzemnika podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika. 

Podjetnik in podjetnik prevzemnik morata skleniti pogodbo o prenosu podjetja v obliki notarskega zapisa.

V pogodbi o prenosu podjetja morajo biti navedeni:

 • firma in sedež podjetnika,
 • morebitno izrecno soglasje glede uporabe imena in priimka podjetnika v firmi podjetnika prevzemnika ter morebitno izrecno soglasje glede uporabe matične številke podjetnika,
 • izjava o prenosu podjetja in
 • vrednost podjetja (premoženje ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem) na dan obračuna prenosa podjetja z natančnim opisom podjetja, pri čemer se je mogoče sklicevati na listine, kot so letna bilanca stanja, vmesna bilanca stanja ali ustrezen računovodski izkaz, če je na podlagi njihove vsebine mogoče določiti vrednost podjetja, ki je predmet prenosa. Predložene listine na dan prijave za vpis prenosa podjetja v register ne smejo biti starejše od treh mesecev.

Dan obračuna prenosa podjetja iz prejšnjega odstavka je bilančni presečni dan, po stanju na katerega podjetnik sestavi računovodske izkaze podjetja podjetnika.

Podjetnik mora objaviti nameravani prenos vsaj tri mesece pred samim prenosom dejavnosti na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih) ter ob tem navesti tudi dan prenosa dejavnosti.

Podjetnik prevzemnik mora vložiti prijavo za vpis prenosa podjetja pri AJPES. Predlogu za vpis prenosa podjetja je treba priložiti pogodbo o prenosu podjetja ter naslednje podatke:

 • predlagan datum vpisa, ki je poznejši od dne vložitve prijave za vpis in ni daljši od treh mesecev od dne vložitve prijave za vpis,
 • firmo podjetnika in podatke o sedežu,
 • podatke o skrajšani firmi, če jo ima,
 • podatke o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko,
 • podatke o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko,
 • navedbo dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal,
 • podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije, in
 • podatek o poslovnem naslovu, ki vključuje te podatke: država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj.

Če podjetnik prevzemnik ne izpolni obveznosti, ki so nastale podjetniku v zvezi s podjetjem pred vpisom prenosa podjetja v Poslovni register Slovenije, odgovarja zanje podjetnik z vsem svojim premoženjem.

Prenos podjetja na družinskega naslednika / prevzemnika podjetja je lahko pod določenimi pogoji davčno nevtralen oziroma neobdavčen. Ti pogoji so:

Kako lahko sorodnik brezplačno pomaga v podjetji si preberite v članku Kratkotrajno delo

 • prevzemnik mora nadaljevati z opravljanjem dejavnosti v Sloveniji in podjetja ne sme zapreti v naslednjih petih letih, sicer se davčne obveznosti iz naslova prenosa podjetja obračunajo za nazaj,
 • ovrednotiti mora vsa prevzeta sredstva in obveznosti,
 • izračunati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi,
 • amortizirati mora sredstva po isti stopnji kot prepisnik,
 • prevzeti mora rezervacije ter pogoje v zvezi z njimi.
Viri: ZGD-1, ZDoh-2, Razvojne dileme družinskih podjetij (Tanja Bitenc, Ljubljana, 2010)
Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Dan odprtih vrat v MP coworkingu

24.10.2017 od 14:00 do 18:00
Dan odprtih vrat v MP coworkingu

V torek, 24. oktobra 2017, v coworkingu Zavoda mladi podjetnik organiziramo dan odprtih vrat. Vabljeni, da se oglasite in nas spoznate.
Preberite več >>

MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

25.10.2017 od 17:00 do 19:00
MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

Mnogokrat se na nas obrnejo posameznice in posamezniki z idejo, ki bi jo radi pretvorili v posel. V večini primerov ostane pri poizvedovanju, pa čeprav gre velikokrat za ideje, ki imajo velik potencial.
Preberite več >>

MP delavnica: Maksimalna Produktivnost

27.10.2017 od 14:00 do 18:00
MP delavnica: Maksimalna Produktivnost

Povečajte svojo produktivnost z naprednimi vitkimi in agilnimi prijemi. V celotni zgodovini človeštva sta predvsem inoviranje in superiorna organiziranost vedno vodili na vrh ter do novih nepričakovanih uspehov - tudi v podjetništvu in poslovnem svetu.
Preberite več >>

MP delavnica: Google Analytics

04.11.2017 od 9:00 do 16:30
MP delavnica: Google Analytics

Imate spletno stran oziroma trgovino ter za oglaševanje vašega produkta ali storitve zapravite več 100 ali 1000 evrov mesečno, pa se to pri prodaji ne pozna dovolj? Kaže, da imate težave pri učinkovitosti oglasov. Obstaja rešitev, ki se ji reče Google Analytics.
Preberite več >>

MP dogodek: Optimizacija spletnih strani

10.11.2017 od 14:00 do 17:30
MP dogodek: Optimizacija spletnih strani

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani.
Preberite več >>

Vse za podjetje