Odgovor strokovnjaka: Prenos družinskega podjetja

V današnji rubriki Odgovor strokovnjaka bo predstavljen postopek prenosa podjetja iz enega družinskega člana na drugega. V Sloveniji namreč obstaja relativno veliko število družinskih podjetij, ki se prenašajo iz roda v rod.
Odgovor strokovnjaka: Prenos družinskega podjetja

Odgovor strokovnjaka: Prenos družinskega podjetja (Vir slike: freeimages.com)

Vprašanje:

Kakšen je postopek pri prenosu podjetja na družinskega člana in posebnosti pri slednjem?

Odgovor:

Družinsko podjetje ni pravni pojem, ampak bolj sociološki, ki označuje povezanost podjetja z ekonomskega in sociološkega vidika, ter v širšem pomenu upošteva družbene odnose znotraj družine. Družinsko podjetje se razlikuje od drugih po tem, da prehaja lastništvo podjetja skozi več družinskih generacij, pri čemur se morata upoštevati znanje in vizija obeh izmed njih, najpomembnejše upravljalske pravice pripadajo družinskim članom, pri njegovem poslovanju pa imajo mnogo večji vpliv čustva kot pri “nedružinskem” podjetju.

Prenos podjetja ureja Zakon o gospodarskih družbah v 72a. členu. Slednji določa, da lahko podjetnik za časa svojega življenja prenese podjetje na zakonca ali zunajzakonskega partnerja/ico, ali osebo, s katero živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroke, posvojence, starše, posvojitelje, vnuke, brate in sestre. Za te osebe v nadaljevanju uporabljamo pojem podjetnik prevzemnik.

S prenosom preidejo na podjetnika prevzemnika podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.

Podjetnik in podjetnik prevzemnik morata skleniti pogodbo o prenosu podjetja v obliki notarskega zapisa.

V pogodbi o prenosu podjetja morajo biti navedeni:

 • firma in sedež podjetnika,
 • morebitno izrecno soglasje glede uporabe imena in priimka podjetnika v firmi podjetnika prevzemnika ter morebitno izrecno soglasje glede uporabe matične številke podjetnika,
 • izjava o prenosu podjetja in
 • vrednost podjetja (premoženje ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem) na dan obračuna prenosa podjetja z natančnim opisom podjetja, pri čemer se je mogoče sklicevati na listine, kot so letna bilanca stanja, vmesna bilanca stanja ali ustrezen računovodski izkaz, če je na podlagi njihove vsebine mogoče določiti vrednost podjetja, ki je predmet prenosa. Predložene listine na dan prijave za vpis prenosa podjetja v register ne smejo biti starejše od treh mesecev.

Dan obračuna prenosa podjetja iz prejšnjega odstavka je bilančni presečni dan, po stanju na katerega podjetnik sestavi računovodske izkaze podjetja podjetnika.

Podjetnik mora objaviti nameravani prenos vsaj tri mesece pred samim prenosom dejavnosti na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih). Ob tem mora navesti tudi dan prenosa dejavnosti.

Podjetnik prevzemnik mora vložiti prijavo za vpis prenosa podjetja pri AJPES

Predlogu za vpis prenosa podjetja je treba priložiti pogodbo o prenosu podjetja ter naslednje podatke:

 • predlagan datum vpisa, ki je poznejši od dne vložitve prijave za vpis in ni daljši od treh mesecev od dne vložitve prijave za vpis,
 • firmo podjetnika in podatke o sedežu,
 • podatke o skrajšani firmi, če jo ima,
 • podatke o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko,
 • podatke o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko,
 • navedbo dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal,
 • podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije, in
 • podatek o poslovnem naslovu, ki vključuje te podatke: država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj.

Če podjetnik prevzemnik ne izpolni obveznosti, ki so nastale podjetniku v zvezi s podjetjem pred vpisom prenosa podjetja v Poslovni register Slovenije, odgovarja zanje podjetnik z vsem svojim premoženjem.

Prenos podjetja na družinskega naslednika / prevzemnika podjetja je lahko pod določenimi pogoji davčno nevtralen oziroma neobdavčen

Ti pogoji so:

Kako lahko sorodnik brezplačno pomaga v podjetji si preberite v članku Kratkotrajno delo

 • prevzemnik mora nadaljevati z opravljanjem dejavnosti v Sloveniji in podjetja ne sme zapreti v naslednjih petih letih, sicer se davčne obveznosti iz naslova prenosa podjetja obračunajo za nazaj,
 • ovrednotiti mora vsa prevzeta sredstva in obveznosti,
 • izračunati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi,
 • amortizirati mora sredstva po isti stopnji kot prepisnik,
 • prevzeti mora rezervacije ter pogoje v zvezi z njimi.
Viri: ZGD-1, ZDoh-2, Razvojne dileme družinskih podjetij (Tanja Bitenc, Ljubljana, 2010)
Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Startup pravnik

Startup pravnik

Startup pravnik pogosto naleti na primere mladih podjetnikov ali ekip, ki imajo razvito idejo ali produkt in so pred kratkim vstopili na trg z odličnim produktom, zagreto ekipo in rastočo prodajo. Kaj pa, če na podjetje pogledamo s formalnopravnega vidika: je res vse tako, kot mora biti? Preberite več >>

Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Preberite več >>


Ali gentlemanski sporazum zavezuje stranki?

Ali gentlemanski sporazum zavezuje stranki?

Gentlemanski sporazum, za katerega pogosteje uporabljamo angleški izraz gentlemen's agreement, je oblika nepravnega dogovora, ki med strankama ustvarja neko moralno zavezo. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Pogodbi o zaposlitvi in o poslovodenju

Odgovor strokovnjaka: Pogodbi o zaposlitvi in o poslovodenju

V tokratni rubriki Odgovor strokovnjaka vam predstavljamo odgovore na vprašanja: Se zaposliti v lastni družbi na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o poslovodenju? Katera pogodba je za mladega podjetnika najprimernejša? Katera pogodba je finančno najugodnejša? Preberite več >>

Pogoji za odprtje turistične agencije

Pogoji za odprtje turistične agencije

Turizem je v zadnjem času v polnem razmahu. Ker gre za zelo dobičkonosno panogo, je tudi interes za odpiranje turističnih agencij vse večji, zato smo pregledali kakšni so pogoji za odprtje turistične agencije. Preberite več >>

Kaj je drop shipping?

Kaj je drop shipping?

Drop shipping je angleški izraz za vrsto prodajne sheme, ki skrajša dobavno verigo med kupcem in proizvajalcem, zaradi manj posrednikov in prodajnih marž pa omogoči nižje cene. Priljubljen ponudnik modela drop shipping je AliExpress oziroma AliBaba. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Prihodkovna meja pri normirancih

Odgovor strokovnjaka: Prihodkovna meja pri normirancih

Tokratna rubrika Odgovor strokovnjaka bo namenjena podjetnikom, ki svojo davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, t. i. normirancem. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Denarno nadomestilo za brezposlenost

Odgovor strokovnjaka: Denarno nadomestilo za brezposlenost

Kaj je denarno nadomestilo za brezposelnost, kdaj pripada posamezniku, kako jo uveljavi in kakšni so roki, ki jih mora pri tem upoštevati? Preberite več >>

Pogosto zastavljena vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja

V tem dokumentu smo zbrali najbolj pogosto zastavljena vprašanja, ki se porajajo mladim podjetnikom ob prvih korakih vstopa v podjetništvo. Odgovori so preverjeni s pomočjo prakse ali strokovnjakov. Zbrana vprašanja so na kratko opisana spodaj, odgovore pa si v celoti lahko ogledate na spodnjih povezavah. Preberite več >>

Oznake: , ,