Odgovor strokovnjaka: prevoz na delo samostojnega podjetnika (odgovarja Verlag Dashöfer)

Avtor — 22.09.2010
Tokratno vprašanje se nanaša na uveljavljanje stroškov prevoza samostojnega podjetnika na delo. Odgovor zajema tudi konto, na katerega se knjiži ta strošek.
Odgovor strokovnjaka: prevoz na delo samostojnega podjetnika (odgovarja Verlag Dashöfer)

Odgovor strokovnjaka: kako je z uveljavljanjem potnih stroškov pri s.p..

Vprašanje:

Sprašujem
glede prevoza na delo samostojnega podjetnika. Ali je dovolj, če
zanj v Excelu pripravim tabelo za mesečni obračun prevoza na delo
in z njega, s ceno na km 0,18 EUR, ker je vsak dan enaka pot in enako
število km?


Odgovor:

Se strinjam z vami, da pripravite
analitično evidenco upravičenosti dnevno prevoženih kilometrov
samostojnega podjetnika od njegovega prebivališča ter do sedeža,
kjer opravlja dejavnost in obratno. V excelovi tabeli si naredite
stolpce:

1 – datum

2 – relacija

3 – število dnevno prevoženih
kilometrov

Na koncu imejte seštevek mesečno
prevoženih kilometrov in znesek v evrih..

Tabela vam bo podlaga za temeljnico,
katero boste knjižili med stroške podjetnika na konto 485 –
Povračila stroškov podjetnika in 920 – Pritoki in odtoki denarnih
sredstev (če vodite poslovne knjige po načelih dvostavnega
knjigovodstva).

V primerih, da vodite poslovne knjige
po načelih enostavnega knjigovodstva se evidentirajo povračila
stroškov v ustreznem stolpcu knjige prihodkov in odhodkov (npr.
ostali stroški zasebnika).

mag. Lidija Robnik

Vir: On-line vestnik Plače in Kadri

Oznake: , , ,