Odgovor strokovnjaka: prevoz na delo samostojnega podjetnika (odgovarja Verlag Dashöfer)

Avtor Borut Borštnik — 22.09.2010
Komentiraj!
Tokratno vprašanje se nanaša na uveljavljanje stroškov prevoza samostojnega podjetnika na delo. Odgovor zajema tudi konto, na katerega se knjiži ta strošek.
Odgovor strokovnjaka: prevoz na delo samostojnega podjetnika (odgovarja Verlag Dashöfer)

Odgovor strokovnjaka: kako je z uveljavljanjem potnih stroškov pri s.p..

Vprašanje:

Sprašujem glede prevoza na delo samostojnega podjetnika. Ali je dovolj, če zanj v Excelu pripravim tabelo za mesečni obračun prevoza na delo in z njega, s ceno na km 0,18 EUR, ker je vsak dan enaka pot in enako število km?


Odgovor:

Se strinjam z vami, da pripravite analitično evidenco upravičenosti dnevno prevoženih kilometrov samostojnega podjetnika od njegovega prebivališča ter do sedeža, kjer opravlja dejavnost in obratno. V excelovi tabeli si naredite stolpce:

1 – datum

2 – relacija

3 – število dnevno prevoženih kilometrov

Na koncu imejte seštevek mesečno prevoženih kilometrov in znesek v evrih..

Tabela vam bo podlaga za temeljnico, katero boste knjižili med stroške podjetnika na konto 485 – Povračila stroškov podjetnika in 920 – Pritoki in odtoki denarnih sredstev (če vodite poslovne knjige po načelih dvostavnega knjigovodstva).

V primerih, da vodite poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva se evidentirajo povračila stroškov v ustreznem stolpcu knjige prihodkov in odhodkov (npr. ostali stroški zasebnika).

mag. Lidija Robnik


Vir: On-line vestnik Plače in Kadri

Prijavi se na e-novice!