Odgovor strokovnjaka: Razlika med subsidiarnim porokom in solidarnim porokom?

Avtor — 15.08.2011

Bralca, ki namerava postati porok znancu, zanima, kakšna je razlika med subsidiarnim in solidarnim porokom. Tokrat na vprašanje odgovarja mag. Boštjan J. Turk, direktor inštituta za civilno in gospodarsko pravo.

Odgovor strokovnjaka: Razlika med subsidiarnim porokom in solidarnim porokom?

Odgovor strokovnjaka: Razlika med subsidiarnim porokom in solidarnim porokom? (slika: sxc.hu)

Vprašanje:

Kakšna je razlika med subsidiarnim porokom in solidarnim porokom?

Odgovor:

V kolikor se zavežete kot subsidiarni porok, to pomeni, da sme upnik od vas zahtevati izpolnitev obveznosti šele v primeru, ko glavni dolžnik le – teh ne bi izpolnil v roku, ki je določen v upnikovi pisni zahtevi.

V kolikor pa se zavežete kot solidarni porok, potem odgovarjate upniku enako kakor glavni dolžnik in upnik lahko zahteva izpolnitev obveznosti bodisi od glavnega dolžnika bodisi od vas, lahko pa tudi od obeh hkrati.

Vir: Revija Podjetnik, maj 2011, str. 67.

Oznake: