Odgovor strokovnjaka: Uporaba službenega vozila v privatne namene

Kakšen davčni vpliv ima uporaba službenega avtomobila v zasebne namene, boste izvedeli v tokratni rubriki Odgovor strokovnjaka. Predstavili bomo tudi praktične izračune glede na različne višine nabavnih vrednosti službenega vozila.
Odgovor strokovnjaka: Uporaba službenega vozila v privatne namene

Obračun bonitete za službeno vozilo (Vir slike: freeimages.com)

Vprašanje:

Kakšen davčni vpliv ima uporaba službenega avtomobila v zasebne namene?

Odgovor:

Uporabo službenega vozila v zasebne namene davčna zakonodaja obravnava kot ugodnost oziroma boniteto, ki jo podjetje omogoči svojemu zaposlenemu. Boniteta je tako po definiciji Zakona o dohodnini vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Drugače rečeno, boniteta je znesek, ki se zaposlenemu prišteje k davčni osnovi oziroma za katerega se zviša njegova davčna osnova, kar ima lahko različne davčne posledice, od večje davčne obremenitve za podjetje do možnosti “padca” v višji dohodninski razred za zaposlenega.

Boniteta med drugimi ugodnostmi vključuje tudi uporabo službenega osebnega vozila v privatne namene. Omenjene druge ugodnosti, ki spadajo pod boniteto, so:

  • nastanitev,

Preberite tudi članek Službeno vozilo ali obračun kilometrine

  • posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne,
  • popust pri prodaji blaga in storitev,
  • izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana,
  • zavarovalne premije in podobna plačila,
  • darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu,
  • pravica delojemalcev do nakupa delnic.

Če podjetje zaposlenemu zagotovi uporabo službenega vozila v zasebne namene, se zaposlenemu zviša davčna osnova. Pri tem ni pomembno, ali ta delavec dejansko uporablja službeno vozilo tudi v njegovi privatni sferi, važno je le, da mu je podjetje podelilo pravico do uporabe službenega vozila izven službenih obveznosti. Prav tako ni relevantno na kakšen način je podjetje pridobilo vozilo (kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, leasing itd). 

Višina bonitete

Višina bonitete, tj. zneska, ki se zaposlenemu všteva v davčno osnovo, je 1,5% nabavne vrednosti vozila mesečno. Če podjetje plača gorivo za privatno uporabo vozila, se davčna osnova zaposlenemu mesečno poveča za 25%, kar pomeni, da se zaposlenemu v davčno osnovo všteva 1,875% nabavne vrednosti vozila mesečno.

Povračilo stroškov za prevoz na delo in domov

Prevoz na delo in domov se obravnava kot privatna uporaba službenega vozila. Če podjetje sprejme odločitev, da ne bo plačevalo goriva za privatno rabo vozila, zaposlenemu pripadajo tudi povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, ki se mu lahko neobdavčeno izplačajo do višine, kot jo določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Število prevoženih kilometrov v privatne namene

Meja pri številu prevoženih kilometrov v privatne namene, ki vpliva na višino bonitete, je 500 kilometrov mesečno. Če zaposleni mesečno prevozi manj kot 500 km v privatne namene, se nabavna vrednost vozila zmanjša za 50%.

Nabavna vrednost vozila

V zvezi z izračunom bonitete se v nabavni vrednosti vozila upošteva tudi davek na dodano vrednost. Nabavna vrednost vozila se z vsakim letom uporabe zniža. V prvem letu uporabe ostane ista, v drugem letu se zniža za 15% in v naslednjih letih do vključno četrtega leta še vsako leto za 15%, v petem letu se zniža še za 10% in v naslednjih letih do vključno osmega leta še vsako leto za 10%, v vseh naslednjih letih pa je enaka 10%. 

Praktični izračuni

Čas uporabe Nabavna vrednost B, če > 500 km  B, če < 500 km B, če > 500 km + G B, če < 500 km + G
1. leto (= 100%) 15.000 € 225 € 112,50  281,25  140,62 
2. leto (= 85%) 12.750  191,25  95,62  239,06  119,53 
3. leto (= 70%) 10.500  157,50  78,75  196,88  98,44 
4. leto (= 55%) 8.250  123,75  61,88  154,69  77,34 
5. leto (= 45%) 6.750  101,25  50,62  126,56  63,28 
6. leto (= 35%) 5.250  78,25  39,38  98,44  49,22 
7. leto (= 25%) 3.750  56,25  28,12  70,31  35,16 
8. leto (= 15%) 2.250  33,75  16,88  42,19  21,09 
9. leta (= 10%) 1.500  22,50  11,25  28,12  14,06 
Čas uporabe Nabavna vrednost B, če > 500 km* B, če < 500 km* B, če > 500 km + G
B, če > 500 km + G
1. leto (= 100%) 20.000  300  150  375  187,50 
2. leto (= 85%) 17.000  255  127,50  318,75  159,38 
3. leto (= 70%) 14.000  210  105  262,50  131,25 
4. leto (= 55%) 11.000  165  82,50  206,25  103,12 
5. leto (= 45%) 9.000  135  67,50  168,75  84,38 
6. leto (= 35%) 7.000  105  52,50  131,25  65,62 
7. leto (= 25%) 5.000  75  37,50  93,75  46,88 
8. leto (= 15%) 3.000  45  22,50  56,25  28,12 
9. leto (= 10%) 2.000  30  15  37,50  18,75 
Čas uporabe Nabavna vrednost B, če > 500 km* B, če < 500 km* B, če > 500 km + G
B, če > 500 km + G
1. leto (= 100%) 25.000  375  187,50  468,75  234,38 
2. leto (= 85%) 21.25 318,75  159,38  398,44  199,22 
3. leto (= 70%) 17.50 262,50  131,25  328,12  164,06 
4. leto (= 55%) 13.75 206,25  103,12  257,81  128,91 
5. leto (= 45%) 11.25 168,75  84,38  210,94  105,47 
6. leto (= 35%) 8.750 131,25  65,62  164,06  82,03 
7. leto (= 25%) 6.250  93,75  46,88  117,19  58,59 
8. leto (= 15%) 3.750  56,25  28,12  70,31  35,16 
9. leto (= 10%)  2.500  37,50  18,75  46,88  23,44 

* > 500 km pomeni, da zaposleni s službenim vozilo v zasebne namene opravi več kot 500 km mesečno; < 500 km pomeni, da zaposleni s službenim vozilo v zasebne namene opravi manj kot 500 km mesečno; B pomeni boniteta; + G pomeni, da podjetje plačuje strošek goriva

Evidence o prevoženih kilometrih in potni nalogi

Evidence o prevoženih kilometrih, ki opisujejo poti, ki so bile s službenim vozilo opravljene v zasebne ali službene namene, je obvezno voditi takrat, ko podjetje ne krije stroškov goriva. Le tako je možno zagotoviti za davčne namene pravilno razmejitev med uporabo službenega vozila za opravljanje službenih obveznosti in za uporabo v privatni sferi.

Potne naloge je treba kljub obračunani boniteti izpolnjevati, saj predstavljajo podlago za priznavanje drugih stroškov v zvezi s službeno potjo. 

Kaj pa, če vozilo uporablja oseba, ki ni zaposlena v podjetju?

Če vozilo v lasti podjetja v zasebne namene uporablja lastnik podjetja, ki v podjetju ni zaposlen ali pa poslovodna oseba podjetja, ki je zaposlena v drugem podjetju, je ta ugodnost davčno obravnavano kot drug dohodek po 105.členu Zakona o dohodnini in se obdavči kot drug dohodek ali pa kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

Viri:

  • Zakon o dohodnini (UL, št. 55/15)
  • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (UL, št. 76/08)

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami. Izračuni so zgolj informativne narave.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Preberite več >>

Startup pravnik

Startup pravnik

Startup pravnik pogosto naleti na primere mladih podjetnikov ali ekip, ki imajo razvito idejo ali produkt in so pred kratkim vstopili na trg z odličnim produktom, zagreto ekipo in rastočo prodajo. Kaj pa, če na podjetje pogledamo s formalnopravnega vidika: je res vse tako, kot mora biti? Preberite več >>


Odgovor strokovnjaka: porodniška in s.p.

Odgovor strokovnjaka: porodniška in s.p.

V tokratni rubriki Odgovor strokovnjaka se bomo ukvarjali s porodniškim dopustom samostojnih podjetnic. V nadaljevanju bomo razložili podrobnosti v zvezi z materinskim in starševskim nadomestilom in vplivom le-teh na poslovanje samostojnih podjetnic. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: popoldanski s.p. in soglasje delodajalca

Odgovor strokovnjaka: popoldanski s.p. in soglasje delodajalca

V tokratni rubriki obravnavamo vprašanje stranke, ki jo je zanimalo, ali mora o odprtju popoldanskega s.p. obvestiti svojega delodajalca. Raziskali smo, kako je to področje urejeno v Zakonu o delovnih razmerjih.   Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: polovični delovni čas in zdravstveno zavarovanje

Odgovor strokovnjaka: polovični delovni čas in zdravstveno zavarovanje

V tokratni rubriki pojasnjujemo, do kakšnega obsega pravic iz zdravstvenega zavarovanja so upravičene osebe, ki so zaposlene za delovni čas krajši od polnega delovnega časa. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: socialni prispevki pri delu za plovični delovni čas

Odgovor strokovnjaka: socialni prispevki pri delu za plovični delovni čas

Tokrat v rubriki odgovarjamo na vprašanje bralke našega portala, na temo prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: ali je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Odgovor strokovnjaka: ali je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Tokratno rubriko smo posvetili odgovoru na vprašanje, ki nam ga stranke pogosto zastavljajo. Preverili smo ali je mogoče odpreti popoldanski s.p., če oseba še ni zaposlena kje drugje. Preberite več >>

Pogoji za odprtje turistične agencije

Pogoji za odprtje turistične agencije

Turizem je v zadnjem času v polnem razmahu. Ker gre za zelo dobičkonosno panogo, je tudi interes za odpiranje turističnih agencij vse večji, zato smo pregledali kakšni so pogoji za odprtje turistične agencije. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Sprememba s.p. v popoldanski s.p.

Odgovor strokovnjaka: Sprememba s.p. v popoldanski s.p.

V tokratni rubriki Odgovor strokovnjaka bomo predstavili postopek prehoda z "navadnega" ali drugače rečeno "polnega" s.p. na "popoldanski" s.p. (opravljanje dejavnosti kot postranski poklic). Pomembno je vedeti, da imajo lahko popoldanski s.p. le tisti, ki so zaposleni za polni delovni čas. Preberite več >>

Oznake: , , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje