Odgovor strokovnjaka: Uporaba službenega vozila v privatne namene

Kakšen davčni vpliv ima uporaba službenega avtomobila v zasebne namene, boste izvedeli v tokratni rubriki Odgovor strokovnjaka. Predstavili bomo tudi praktične izračune glede na različne višine nabavnih vrednosti službenega vozila.
Odgovor strokovnjaka: Uporaba službenega vozila v privatne namene

Obračun bonitete za službeno vozilo (Vir slike: freeimages.com)

Vprašanje:

Kakšen davčni vpliv ima uporaba službenega avtomobila v zasebne namene?

Odgovor:

Uporabo službenega vozila v zasebne namene davčna zakonodaja obravnava kot ugodnost oziroma boniteto, ki jo podjetje omogoči svojemu zaposlenemu. Boniteta je tako po definiciji Zakona o dohodnini vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Drugače rečeno, boniteta je znesek, ki se zaposlenemu prišteje k davčni osnovi oziroma za katerega se zviša njegova davčna osnova, kar ima lahko različne davčne posledice, od večje davčne obremenitve za podjetje do možnosti “padca” v višji dohodninski razred za zaposlenega.

Boniteta med drugimi ugodnostmi vključuje tudi uporabo službenega osebnega vozila v privatne namene. Omenjene druge ugodnosti, ki spadajo pod boniteto, so:

  • nastanitev,

Preberite tudi članek Službeno vozilo ali obračun kilometrine

  • posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne,
  • popust pri prodaji blaga in storitev,
  • izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana,
  • zavarovalne premije in podobna plačila,
  • darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu,
  • pravica delojemalcev do nakupa delnic.

Če podjetje zaposlenemu zagotovi uporabo službenega vozila v zasebne namene, se zaposlenemu zviša davčna osnova. Pri tem ni pomembno, ali ta delavec dejansko uporablja službeno vozilo tudi v njegovi privatni sferi, važno je le, da mu je podjetje podelilo pravico do uporabe službenega vozila izven službenih obveznosti. Prav tako ni relevantno na kakšen način je podjetje pridobilo vozilo (kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, leasing itd). 

Višina bonitete

Višina bonitete, tj. zneska, ki se zaposlenemu všteva v davčno osnovo, je 1,5% nabavne vrednosti vozila mesečno. Če podjetje plača gorivo za privatno uporabo vozila, se davčna osnova zaposlenemu mesečno poveča za 25%, kar pomeni, da se zaposlenemu v davčno osnovo všteva 1,875% nabavne vrednosti vozila mesečno.

Povračilo stroškov za prevoz na delo in domov

Prevoz na delo in domov se obravnava kot privatna uporaba službenega vozila. Če podjetje sprejme odločitev, da ne bo plačevalo goriva za privatno rabo vozila, zaposlenemu pripadajo tudi povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, ki se mu lahko neobdavčeno izplačajo do višine, kot jo določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Število prevoženih kilometrov v privatne namene

Meja pri številu prevoženih kilometrov v privatne namene, ki vpliva na višino bonitete, je 500 kilometrov mesečno. Če zaposleni mesečno prevozi manj kot 500 km v privatne namene, se nabavna vrednost vozila zmanjša za 50%.

Nabavna vrednost vozila

V zvezi z izračunom bonitete se v nabavni vrednosti vozila upošteva tudi davek na dodano vrednost. Nabavna vrednost vozila se z vsakim letom uporabe zniža. V prvem letu uporabe ostane ista, v drugem letu se zniža za 15% in v naslednjih letih do vključno četrtega leta še vsako leto za 15%, v petem letu se zniža še za 10% in v naslednjih letih do vključno osmega leta še vsako leto za 10%, v vseh naslednjih letih pa je enaka 10%. 

Praktični izračuni

Čas uporabe Nabavna vrednost B, če > 500 km  B, če < 500 km B, če > 500 km + G B, če < 500 km + G
1. leto (= 100%) 15.000 € 225 € 112,50  281,25  140,62 
2. leto (= 85%) 12.750  191,25  95,62  239,06  119,53 
3. leto (= 70%) 10.500  157,50  78,75  196,88  98,44 
4. leto (= 55%) 8.250  123,75  61,88  154,69  77,34 
5. leto (= 45%) 6.750  101,25  50,62  126,56  63,28 
6. leto (= 35%) 5.250  78,25  39,38  98,44  49,22 
7. leto (= 25%) 3.750  56,25  28,12  70,31  35,16 
8. leto (= 15%) 2.250  33,75  16,88  42,19  21,09 
9. leta (= 10%) 1.500  22,50  11,25  28,12  14,06 
Čas uporabe Nabavna vrednost B, če > 500 km* B, če < 500 km* B, če > 500 km + G
B, če > 500 km + G
1. leto (= 100%) 20.000  300  150  375  187,50 
2. leto (= 85%) 17.000  255  127,50  318,75  159,38 
3. leto (= 70%) 14.000  210  105  262,50  131,25 
4. leto (= 55%) 11.000  165  82,50  206,25  103,12 
5. leto (= 45%) 9.000  135  67,50  168,75  84,38 
6. leto (= 35%) 7.000  105  52,50  131,25  65,62 
7. leto (= 25%) 5.000  75  37,50  93,75  46,88 
8. leto (= 15%) 3.000  45  22,50  56,25  28,12 
9. leto (= 10%) 2.000  30  15  37,50  18,75 
Čas uporabe Nabavna vrednost B, če > 500 km* B, če < 500 km* B, če > 500 km + G
B, če > 500 km + G
1. leto (= 100%) 25.000  375  187,50  468,75  234,38 
2. leto (= 85%) 21.25 318,75  159,38  398,44  199,22 
3. leto (= 70%) 17.50 262,50  131,25  328,12  164,06 
4. leto (= 55%) 13.75 206,25  103,12  257,81  128,91 
5. leto (= 45%) 11.25 168,75  84,38  210,94  105,47 
6. leto (= 35%) 8.750 131,25  65,62  164,06  82,03 
7. leto (= 25%) 6.250  93,75  46,88  117,19  58,59 
8. leto (= 15%) 3.750  56,25  28,12  70,31  35,16 
9. leto (= 10%)  2.500  37,50  18,75  46,88  23,44 

* > 500 km pomeni, da zaposleni s službenim vozilo v zasebne namene opravi več kot 500 km mesečno; < 500 km pomeni, da zaposleni s službenim vozilo v zasebne namene opravi manj kot 500 km mesečno; B pomeni boniteta; + G pomeni, da podjetje plačuje strošek goriva

Evidence o prevoženih kilometrih in potni nalogi

Evidence o prevoženih kilometrih, ki opisujejo poti, ki so bile s službenim vozilo opravljene v zasebne ali službene namene, je obvezno voditi takrat, ko podjetje ne krije stroškov goriva. Le tako je možno zagotoviti za davčne namene pravilno razmejitev med uporabo službenega vozila za opravljanje službenih obveznosti in za uporabo v privatni sferi.

Potne naloge je treba kljub obračunani boniteti izpolnjevati, saj predstavljajo podlago za priznavanje drugih stroškov v zvezi s službeno potjo. 

Kaj pa, če vozilo uporablja oseba, ki ni zaposlena v podjetju?

Če vozilo v lasti podjetja v zasebne namene uporablja lastnik podjetja, ki v podjetju ni zaposlen ali pa poslovodna oseba podjetja, ki je zaposlena v drugem podjetju, je ta ugodnost davčno obravnavano kot drug dohodek po 105.členu Zakona o dohodnini in se obdavči kot drug dohodek ali pa kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

Viri:

  • Zakon o dohodnini (UL, št. 55/15)
  • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (UL, št. 76/08)

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami. Izračuni so zgolj informativne narave.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Startup pravnik

Startup pravnik

Startup pravnik pogosto naleti na primere mladih podjetnikov ali ekip, ki imajo razvito idejo ali produkt in so pred kratkim vstopili na trg z odličnim produktom, zagreto ekipo in rastočo prodajo. Kaj pa, če na podjetje pogledamo s formalnopravnega vidika: je res vse tako, kot mora biti? Preberite več >>

Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Preberite več >>


Pogoji za odprtje turistične agencije

Pogoji za odprtje turistične agencije

Turizem je v zadnjem času v polnem razmahu. Ker gre za zelo dobičkonosno panogo, je tudi interes za odpiranje turističnih agencij vse večji, zato smo pregledali kakšni so pogoji za odprtje turistične agencije. Preberite več >>

Ali gentlemanski sporazum zavezuje stranki?

Ali gentlemanski sporazum zavezuje stranki?

Gentlemanski sporazum, za katerega pogosteje uporabljamo angleški izraz gentlemen's agreement, je oblika nepravnega dogovora, ki med strankama ustvarja neko moralno zavezo. Preberite več >>

Kaj je drop shipping?

Kaj je drop shipping?

Drop shipping je angleški izraz za vrsto prodajne sheme, ki skrajša dobavno verigo med kupcem in proizvajalcem, zaradi manj posrednikov in prodajnih marž pa omogoči nižje cene. Priljubljen ponudnik modela drop shipping je AliExpress oziroma AliBaba. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Prihodkovna meja pri normirancih

Odgovor strokovnjaka: Prihodkovna meja pri normirancih

Tokratna rubrika Odgovor strokovnjaka bo namenjena podjetnikom, ki svojo davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, t. i. normirancem. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Denarno nadomestilo za brezposlenost

Odgovor strokovnjaka: Denarno nadomestilo za brezposlenost

Kaj je denarno nadomestilo za brezposelnost, kdaj pripada posamezniku, kako jo uveljavi in kakšni so roki, ki jih mora pri tem upoštevati? Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Pogodbi o zaposlitvi in o poslovodenju

Odgovor strokovnjaka: Pogodbi o zaposlitvi in o poslovodenju

V tokratni rubriki Odgovor strokovnjaka vam predstavljamo odgovore na vprašanja: Se zaposliti v lastni družbi na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o poslovodenju? Katera pogodba je za mladega podjetnika najprimernejša? Katera pogodba je finančno najugodnejša? Preberite več >>

Pogosto zastavljena vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja

V tem dokumentu smo zbrali najbolj pogosto zastavljena vprašanja, ki se porajajo mladim podjetnikom ob prvih korakih vstopa v podjetništvo. Odgovori so preverjeni s pomočjo prakse ali strokovnjakov. Zbrana vprašanja so na kratko opisana spodaj, odgovore pa si v celoti lahko ogledate na spodnjih povezavah. Preberite več >>

Oznake: , , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

MP dogodek: KingsBox: Od študentskega dela do milijona evrov prometa – Luka Železnik in Dejan Kobal

06.12.2017 od 15:00 do 17:00
MP dogodek: KingsBox: Od študentskega dela do milijona evrov prometa – Luka Železnik in Dejan Kobal

Luka Železnik in Dejan Kobal sta mlada podjetnika, ki sta med študijem vzpostavila blagovno znamko Kingsbox in hitro opozorila nase. Hitro rastoče podjetje se ukvarja s spletno prodajo opreme za funkcionalno vadbo.
Preberite več >>

Blockchain Roadshow: Ljubljana

07.12.2017 od 10:00 do 08.12.2017 20:00
Blockchain Roadshow: Ljubljana

Blockchain Think Tank, Tehnološki park Ljubljana in Zavod mladi podjetnik pripravljamo serijo brezplačnih izobraževanj o tehnologiji blockchain, kriptovalutah in z njimi povezanimi tematikami. Serijo bomo zaključili v Ljubljani, in sicer s kar dvodnevnim dogodkom (7. in 8. december). Obiščite nas v Tehnološkem parku Ljubljana!
Preberite več >>

Delavnica: Google Adwords

07.12.2017 od 16:30 do 08.12.2017 19:30
Delavnica: Google Adwords

Pri oglaševanju na Googlu je zelo pomembno upoštevanje splošnih smernic za uspešno postavitev in vodenje AdWords kampanje. Prav zato vas vabimo na delavnico, v okviru katere boste spoznali Google AdWords: od osnov do potankosti.
Preberite več >>

Vse za podjetje