Odprt je javni razpis Inovacijski vavčer 2011

Avtor — 16.02.2011
Predstavljamo vam javni razpis Inovacijski vavčer 2011, ki je namenjen mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem, s pomočjo katerega lahko pridobite vlogo za pravice industrijske lastnine v obliki nacionalne ali mednarodne prijave patenta, modela ali znamke.
Odprt je javni razpis Inovacijski vavčer 2011

S pomočjo razpisa lahko pridobite vlogo za pravice industrijske lastnine v obliki nacionalne ali mednarodne prijave patenta, modela ali znamke (foto: sxc.hu).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev oz. svetovalcev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnanega ali raziskovalno razvojnega projekta podjetja, kjer bo končni rezultat vloga za pridobitev pravice patenta, modela ali znamke.

Namen razpisa je spodbujanje sodelovanja med podjetji in zunanjimi izvajalci oz. svetovalci pri pripravi in izvedbi projekta z namenom zaščite pravice industrijske lastnine ter spodbujanje podjetij k aktivni vlogi pri izboljšanju prepoznavnost podjetja oz. njegovih produktov na trgu.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo mikro, majhna in srednje velika podjetja. Več informacij o pogojih za kandidiranje si lahko preberete v javnem razpisu.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev (1.500.000 evrov), vendar ne dlje kot do 29.9.2011.

Vsa dodatna vprašanja v zvezi z javnim razpisom lahko pošljete po pošti ali preko elektronske pošte: vavcer@japti.si (zaprosilo naj bo označeno z »JR Inovacijski vavčer 2011 – vprašanje«).

Javni razpis >>

Razpisna dokumentacija >>

Vprašanja in odgovori >>

Vir: Japti.si, februar 2011


Oznake: ,