Opomnik za podjetnike

V letošnjem letu se je spremenilo kar nekaj predpisov, ki urejajo poslovanje podjetij. Poleg tega morajo podjetniki pred iztekom letošnjega leta poleg oddaje rednih poročil opraviti še nekatere druge obveznosti. Več o tem si lahko skupaj z davčnimi in računovodskimi nasveti preberete v nadaljevanju.
Opomnik za podjetnike

Ustanovitev podjetja (Vir: uis.edu)

Podjetniki oz. izplačevalci dohodkov morajo do 31. decembra Davčni upravi sporočiti podatke o vzdrževanih družinskih članih in opomniti zaposlene nerezidente, ki prejemajo dohodke v Sloveniji in še nimajo urejenega rezdentskega statusa pri DURS, naj to uredijo do izteka letošnjega leta.

Novosti na področju zakonodaje:

20.11. je stopila v veljavo nova, šest-mesečna Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen. Odredba določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in režijskih obratov, da Ministrstvo za gospodarstvo obveščajo o spremembi cen, z izjemo sprememb cen zaradi akcijskih ali promocijskih znižanj. Obvestilo o spremembi cen morajo ministrstvu poslati pred oz. najkasneje drugi dan po dejanski spremembi cen. Proizvodna podjetja morajo ministrstvu sporočiti prodajne cene brez DDV, če se ukvarjajo tudi s prodajo pa morajo sporočiti še prodajne cene, ki vključujejo DDV, medtem ko morajo storitvena podjetja za vse storitve navedene v 3. členu odredbe (z izjemo komunalnih storitev) sporočiti  cene, ki vključujejo DDV.

Davčni nasveti:

Po novem bodo morali izplačevalci dohodka, ki so plačniki davkov, skladno s spremembami Zakona o davčnem postopku, predložiti podatke o dohodkih za leto 2009 za potrebe odmere dohodnine tudi na letni ravni.

Poleg tega pa naj bodo podjetniki pozorni tudi na pojasnili DURS-a, povezani z rezervacijami in povračilom stroškov prehrane in prevoza vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

Računovodski nasveti:

* Doba koristnosti (ne)opredmetenega osnovnega sredstva je odvisna od pričakovanega fizičnega izrabljanja, tehničnega in gospodarskega staranja ter pričakovanih zakonskih in drugih omejitev uporabe. Kot doba koristnosti se upošteva najkrajša doba trajanja posameznega od naštetih dejavnikov, pregledati pa jo je treba najmanj ob koncu vsakega poslovnega leta in po potrebi ustrezno spremeniti dobo amortiziranja.

Podjetje se lahko ob nakupu amortizljivega opredmetenega osnovnega sredstva tudi odloči, da bo razporedilo nabavno vrednost sredstva na njegove sestavne dele in obračunalo vsakega posebej.

* Faktoring oz. odkup terjatev je finančni instrument, ki predstavlja obliko zunanjega financiranja podjetja in se uporablja kot alternativa bančnemu kreditu in zavarovanju pred komercialnimi tveganji. Prednost uporabe faktoringa je, da podjetje likvidna sredstva (zmanjšana za provizijo ki jo prejme faktorinško podjetje- faktor) prejme takoj, ko faktorju preda fakturo in dokumentacijo o neporavnanih terjatvah, hkrati pa ta instrument zagotavlja manjše tveganje pri povračilu stroškov terjatve.

V mednarodnem poslovanju se uporablja ti. ti. dvofaktorski sistem, v katerem sodelujeta izvozni faktor (v državi prodajalca) in uvozni faktor (v državi kupca), ki dobro poznata razmere na trgu.

Vir: Podjetnik.si

Oznake: ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

MP dogodek: Koliko me stane podjetje?

27.09.2017 od 13:00 do 16:00
MP dogodek: Koliko me stane podjetje?

Pred odpiranjem podjetja se bodočemu podjetniku poraja mnogo vprašanj. Postopek odprtja, prispevki, davki, oblika... Na podlagi desetletnih izkušenj smo zbrali najpogostejša vprašanja in jih zapakirali v izobraževanje, na katerem bo tudi možnost za vaša vprašanja.
Preberite več >>

Delavnica: Razkrite skrivnosti s.p. in d.o.o. za začetnike

27.09.2017 od 13:00 do 16:00
Delavnica: Razkrite skrivnosti s.p. in d.o.o. za začetnike

Vstop v svet podjetništva je za posameznika zelo velik korak. Za razliko od zaposlitve je namreč odgovoren tako za razvoj produkta in marketing kot tudi za celotno birokracijo.
Preberite več >>

Delavnica: Z blog marketingom do novih strank na spletu

20.10.2017 od 9:00 do 17:00
Delavnica: Z blog marketingom do novih strank na spletu

Sanjate, da stranke pridejo k vam same od sebe? Želite prevzeti vodilno pozicijo na spletu in prehiteti konkurente? Pridružite se nam na delavnici, na kateri se boste naučili, kako z blog marketingom priti do novih strank, močnejše blagovne znamke in dodatnega prihodka.
Preberite več >>

MP delavnica: Maksimalna Produktivnost

27.10.2017 od 14:00 do 18:00
MP delavnica: Maksimalna Produktivnost

Povečajte svojo produktivnost z naprednimi vitkimi in agilnimi prijemi. V celotni zgodovini človeštva sta predvsem inoviranje ter superiorna organiziranost vedno vodili na vrh in do novih nepričakovanih uspehov - tudi v podjetništvu in poslovnem svetu.
Preberite več >>

Vse za podjetje