Napaka in opravičilo Davčne uprave nekaterim samostojnim podjetnikom

Avtor Borut Borštnik — 16.05.2009
Komentiraj!
Davčna uprava Republike Slovenije je naredila napako pri upoštevanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri manjšem delu informativnih izračunov dohodnine za samostojne podjetnike. Velika večina teh zavezancev bo tako prek ugovora doplačilo poravnala šele jeseni.
Napaka in opravičilo Davčne uprave nekaterim samostojnim podjetnikom

Davčna uprava Republike Slovenije se opravičuje za napako.

Davčna uprava Republike Slovenije je ugotovila, da pri 7.036 informativnih izračunih, toreji pri 0,67 % že izdanih informativnih izračunih dohodnine za leto 2008, neupravičeno ni vključila olajšave za vzdrževane družinske pri zavezancih za dejavnost, ki so le v obračunu davka od dohodkov iz dejavnosti uveljavljali navedeno olajšavo. Do napake je prišlo navkljub podrobnim testiranjem na strani zunanjega izvajalca in davčne uprave, za kar pa se omenjenim zavezancem opravičujejo. Poudarjajo, da informativni izračun dohodnine ni odmerna odločba in da so informativni izračuni dohodnine pripravljeni na podlagi podatkov izplačevalcev dohodkov. Že samo ime pa pove, da gre za informativne izračune, ki jih morajo vsi zavezanci preveriti in šele, če se strinjajo s podatki, postanejo odmerne odločbe za dohodnino.

Zavezanci bodo navedeno pomanjkljivost oz. napako reševali skozi ugovor zoper informativni izračun, v katerem bodo uveljavljali posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, pri tem pa se ne zaračuna nobena taksa. Rok za ugovor se izteče 12.6.2009. Zavezanci lahko vložijo ugovor po pošti, osebno na pristojnem davčnem uradu, ki je izdal informativni izračun ali elektronsko prek sistema eDavki.

Davčna uprava je od zunanjega izvajalca prejela podrobnejšo analizo dogodka. Podatki kažejo, da je od 11.971 informativnih izračunov za samostojne podjetnike, ki so uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane, 4.935 pravilnih, oziroma v skladu s pridobljenimi kontrolnimi podatki in oddanimi vlogami za upoštevanje olajšave za vzdrževane družinske člane. Pri preostalih 7.036 informativnih izračunih, pa podatki analize kažejo, da olajšava za vzdrževane družinske člane ni bila upoštevana. Med 7.036 zavezanci je 1.255 takšnih, ki bi ob upoštevanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane morali imeti vračilo dohodnine. 4.302 pa je takšnih zavezancev, ki imajo zaradi navedene napake neupravičeno doplačilo dohodnine. Slednjim zaradi poslanega ugovora, ki zadrži plačilo obveznosti, ne bo treba plačati premalo plačane dohodnine. 2.459 zavezancev, ki imajo zaradi navedene napake neupravičeno višje doplačilo dohodnine, pa jim do predvidenega roka, to je do 13.7.2009, ne bo potrebno plačati premalo plačane dohodnine, temveč bodo to storili po prejemu odmerne odločbe z novo določeno, praviloma nižjo višino doplačila dohodnine. Nižji znesek bodo tako morali poravnati nekaj mesecev pozneje, kot sicer. Ugovor pa bodo morali vložiti tudi zavezanci, ki bi v primeru upoštevanja podatkov o vzdrževanih družinskih članih imeli vračilo dohodnine. Kot smo že omenili, je takšnih zavezancev 1.255 oziroma 0,12 % od vseh, ki so prejeli informativni izračun dohodnine. Tudi njim bo znesek preveč plačanega davka na njihov transakcijski račun nakazan po prejemu odmerne odločbe.

Davčna uprava se vsem zavezancem še enkrat opravičuje. Poudarjamo, da morebitno posamezno neupoštevanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri drugih zavezancih ne pomeni, da gre za sistemsko napako tudi pri njih. Dosedanje izkušnje v zvezi z navedeno problematiko namreč v vseh primerih dokazujejo, da je davčna uprava upoštevala t.i. kontrolne podatke izplačevalcev dohodkov. Poudarjajo, da morajo zavezanci podrobno preveriti informativne izračune in ugotoviti ali se njihovi podatki ujemajo s podatki na informativnih izračunih.

 

Vir: DURS

Prijavi se na e-novice!