Optimizacija davčne bilance

Avtor — 25.11.2010
V nadaljevanju vam bomo predstavili, na kaj morate biti pozorni že med letom, da bo vaša davčna bilanca izdelana v skladu z davčno zakonodajo.
Optimizacija davčne bilance

Optimiranje davčne bilance (vir slike: http://www.sxc.hu/)

Podjetja v okviru svojega delovanja izvajajo zelo različne aktivnosti, katere računovodstvo spremeni v številke in tako priskrbi informacije o delovanju podjetja. Pri tem morajo podjetja upoštevati Slovenske računovodske standarde, ki natančno opisujejo oblike računovodskih listin ter načine za zunanje poročanje podjetij. Glavne sestavine omenjenih listin so po Zakonu o gospodarskih družbah računovodski izkazi. Namen slednjih je nuditi informacije o finančnem položaju, uspešnosti in spremembah finančnega položaja družbe, ki koristijo širšemu krogu uporabnikov.

Če je podjetje davčni zavezanec, to pomeni, da je dobiček podjetja predmet obdavčitve in podjetje ne more razpolagati s celotnim dobičkom, saj je le ta obdavčen. V Sloveniji to področje ureja Zakon o davku od dohodku pravnih oseb, zato mora podjetje poleg računovodskih izkazov na podlagi ustreznih zakonov sestaviti pravilen davčni obračun. Da podjetja in družbe pravilno obračunavajo in pravočasno plačujejo davke, skrbi Davčna uprava Republike Slovenije s svojo davčno službo.

Optimiranje davčne bilance

Pri pripravi davčne bilance je najbolje, da izhajate iz poslovnega izkaza uspeha in popravljate posamezne poslovne prihodke in odhodke v skladu z zakonom o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO).

Velikokrat podjetja med letom posvečajo premalo pozornosti določbam Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in z njim povezanim pravilnikom in uredbam. Zaradi neupoštevanja omenjenega zakona se v praksi velikokrat pojavijo napake in nepravilnosti, za katere je konec leta prepozno, da bi jih odpravili, oziroma imajo dolgoročne posledice. Vse to vas lahko, v primeru inšpekcijskega pregleda, tudi drago stane.

Več informacij o tem, kdo predloži obračun davka od dohodkov pravnih oseb, kdaj, kje in kako mora zavezanec predložiti obračun, je na voljo na spletni strani durs.gov.si, kjer najdete tudi obrazec in navodila.

V kolikor želite imeti urejene davčne bilance že med letom, je nujno, da vaš računovodski servis redno opravlja preventivne davčne preglede in se temeljito poglobi v vsak specifičen primer. Svetovanje mora računovodstvo razširiti na celotno poslovanje podjetja naročnika in tako že med letom stranki svetovati ter ob tem pravočasno zaznati in odpraviti nepravilnosti v poslovanju in računovodskih evidencah.

Z optimiranjem davčne osnove se lahko zakonito izogibate plačilu davka oziroma ga ne plačate več, kot ga je potrebno plačati. Osnova za to je davčno načrtovanje, ki ne pomeni zgolj minimiranja davčnih obveznosti. Podjetnik mora začeti davčno načrtovati že v zgodnji fazi razvoja podjetja in ga izvajati ves čas med poslovnim letom, do roka za oddajo davčnih obračunov.

Dober računovodski servis zagovarja osnovna načela davčnega načrtovanja in optimiranja davčne osnove. Svetovanje pri optimizaciji davčne bilance mora obsegati naslednje storitve:

  • študij davčnih zakonov in vodenje evidenc v povezavi z njimi,
  • priprava davčnih obračunov,
  • obračunavanje davkov,
  • seznanjanje z davčnimi mnenji in novostmi v davčni zakonodaji,
  • načrtovanje davčnih obveznosti za naročnika, optimiranje davčnih obveznosti naročnika,
  • svetovanje pri vplivu obdavčitve na poslovanje,
  • sodelovanje z davčnimi organi in drugimi svetovalci ter zastopanje naročnika v davčnih zadevah in postopkih.

 

Priporočamo vam tudi branje naših člankov:

Za pomoč se lahko obrnete tudi na MP računovodstvo.

 

Viri:


Oznake: ,