Osnove računovodstva [članek]

Avtor — 16.04.2009
Danes vam predstavljamo sklop dveh člankov v katerih smo skušali pojasniti najpomembnejše računovodske izraze. V njem najdete razlago pojmov: dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva, viri sredstev, kapitalski vložek, bilanca stanja, aktiva, pasiva, knjigovodske listine, opredmetena osnovna sredstva, amortizacija, odhodki, prihodki, odlivi, prilivi, zaloge, terjatve, stroški, ter poslovni izid.
Osnove računovodstva [članek]

Članek: Osnove računovodstva.

Članek je bil napisan iz prve roke, saj ga je prispevala Lea Bevčič, ki ima veliko izkušenj z vodenjem računovodstva, ima namreč svoj računovodski servis.

Povezava na članek:

 

Priporočamo vam tudi branje sorodnih vsebin:

 

Oznake: